Aktualizace SPC a PIL

18.04.2016 00:00

    [...]

    Upozornění: Od letošního roku (2016) výrobce vakcíny Infanrix Hexa omezil používání této vakcíny při schématu 2+1, kdy minimální interval 1 měsíc mezi 1-2 dávkou změnil na minimálně 2-měsíční interval (stejně jako výrobce vakcíny Hexacima). Toto může být pro někoho omezením pro přechod mezi 3+1 na 2+1. Samozřejmě, že to neznamená, že by původně očkování při minimálním intervalu 1 měsíce nebyli dostatečně dobře chráněni po kompletním očkování ve schématu 2+1.

 

    Více na stránce Vakciny.net.