Informace o nás

Kdo jsme?Co chceme a jak?ČlenstvíJak se aktivně zapojit?

 

Kdo jsme?

    Svoboda v očkování je neformální sdružení lidí, kteří se zasazují o lepší informovanost široké laické i odborné veřejnosti o problematice očkování a v návaznosti na to taky o prosazení vědomé, informované a zodpovědné volby v očkování v České republice.

    Svoboda v očkování je pobočkou známého slovenského neformálního sdružení Sloboda v očkovaní (www.slobodaVockovani.sk).

    Nejsme neomylní, ale ze svých chyb se rádi poučíme a budeme vděčni za všechna upozornění na konkrétní chyby/omyly/nedostatky/nedopatření.

 

Co chceme a jak?

    Svoboda v očkování chce formovat místní skupiny ve všech regionech České republiky, zprostředkovávat kontakty mezi sousedy, kteří možná žijí vedle sebe a nevědí o sobě, že oba dva chtějí uplatňovat v otázce očkování informovaný, vědomý, svobodný a zodpovědný přístup a cítí se ve svém okolí osamoceni, napomoci výměně zkušeností s jednáním jednotlivých státních institucí (hygienické stanice, soudy…), školních a předškolních zařízení, lékařů aj.

    Chceme vést své děti k zodpovědnému přístupu ke svému zdraví.

    Své cíle chce Svoboda v očkování dosáhnout pomocí pořádání besed, přednášek, seminářů, vzdělávacích kurzů, tvorbou prezentací, grafiky, audio/video nahrávek, internetových stránek, článků na internetu i v tištěných médiích, vystoupeními v rozhlasových i televizních stanicích, šířením osvětových letáků, vydáváním informačních brožur a knih, bezplatným právním poradenstvím, vzájemnou pomocí mezi členy navzájem aj.

 

Členství

    Zájemci o členství ve Svobodě v očkování, hlaste se, prosím, e-mailem na svoboda.ockovani@gmail.com. Do předmětu zprávy (subjectu) uveďte „Členství v SvO“ a do zprávy samotné uveďte své jméno a příjmení, bydliště (alespoň rámcově — vesnice, městská část, město, popř. okres), volitelně telefonní číslo.

    Registrovaní členové Svobody v očkování budou upozorňováni e-mailem (popř. SMS) na akce o očkování v rámci jejich okresu a v okresech okolních. Volitelně budou (uveďte v přihlašovacím e-mailu) upozorňováni také na nové články na www.svobodaVockovani.cz i na články/rozhlasové a televizní pořady o očkování v ostatních sdělovacích prostředcích v českém jazykovém prostoru (přehled zpráv), na závažné legislativní změny/hrozby, petice apod., to vše nanejvýše jednou týdně, aby nebyli zahlcováni přemírou e-mailů od nás.

    V případe potřeby mohou být členové Svobody v očkování z určitého regionu (až po jejich předchozím výslovném souhlasu) kontaktováni jinými členy Svobody v očkování z daného regionu ve snaze o seznámení za účelem navazování přátelství, výměny zkušeností, vzájemné pomoci apod., tzn. za účelem tvorby reálné (ne virtuální á la Facebook) zájmové sociální sítě.

    Osobní údaje členů nebudou za žádných okolností poskytnuty žádné třetí straně bez vědomí a předchozího písemného souhlasu dotčených členů a budou použity výlučně na výše uvedené účely.

 

Jak se aktivně zapojit?

    Máte-li kromě pasivního členství zájem, čas, energii, prostředky… aktivně se zapojit do našeho úsilí o lepší informovanost veřejnosti o očkování a o prosazení svobody v očkování v Česku, napište, prosím, v přihlašovacím e-mailu, co můžete/ste ochotni nabídnout, jak můžete pomoct apod. Hledáme zejména pomocníky pro:

  • překlad článků z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, polštiny, ruštiny… do češtiny,
  • pořádání přednášek, besed, seminářů, vzdělávacích kurzů (jak pořadatele, tak hosty-přednášející),
  • objasňování současného neblahého stavu v oblasti očkování a jeho dopadů na život dětí, rodičů, rodin, jakožto i objasňování našich zcela legitimních a morálních postojů/cílů zákonodárcům a jiným politikům na místní i celostátní úrovni,
  • psaní vlastních autorských článků: zkušeností s očkováním, s přístupem pediatra, hygienické stanice, sociálky, soudu, ministerstva, politiků…, úvah/zamyšlení, komentářů k článkům/pořadům v jiných médiích, odborných pojednání na téma zdravotnického práva i zdraví (imunologie, vakcinologie, bakteriologie, virologie, výživa v prevenci přenosných nemocí apod.) pokud možno pro laika srozumitelným způsobem aj.,
  • vydávání letáků, propagačních materiálů, plakátů, brožur, popř. knížek (korektor, grafik, sazeč, nakladatel),
  • tvorbu grafiky a videa (grafik, animátor, herec, scenárista, režisér, kameraman, zvukař),
  • šíření důležitých informací o očkování a nemocech, proti nimž se dá očkovat, v diskusích pod články na jiných webech, v internetových diskusních fórech, na Facebooku a jiných sociálních sítích, i osobně ve svém okolí,
  • monitoring článků o očkování na českém internetu.