Big Pharma útočí? aneb Proč vlastně IT oddělení PřF UK zablokovalo prof. Strunecké fakultní e-mailový účet?

27.03.2015 07:21

Ing. Marián Fillo

 

    Big Pharma (velká farmacie) je pojem, kterým se v anglicky mluvících zemích označují obrovské farmaceutické firmy s ročním obratem řádově v miliardách až desítkách miliard dolarů. S těmito firmami se typicky váže pověst naprosté absence svědomí, totální amorálnosti, honby za ziskem i (doslova) přes mrtvoly, korumpování lékařských kruhů, státní správy i vědců. Jako vzorový příklad lze uvést lék Vioxx proti bolesti od firmy Merck (v Česku i na Slovensku vystupuje pod značkou MSD = Merck Sharp & Dohme a je známá svojí vakcínou Silgard/Gardasil proti HPV). Ale pořádné máslo na hlavě mají i firmy GlaxoSmithKline (GSK), Pfizer, Baxter i další výrobci vakcín.

 

Co se vlastně stalo?

prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.    Ve čtvrtek (19.III.2015) kolem 1930 dostala prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. zprávu, že jí bylo změněno heslo do e-mailové schránky. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby si to heslo změnila sama prof. Strunecká, nebo ho změnil administrátor na její podnět. Ani jedno z toho však nebylo pravdou. Prof. Strunecká totiž byla na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (PŘF UK) přes 40 let (nejprve jako studentka, pak jako výzkumnice/vědkyně a pedagožka) a její fakultní e-mailová adresa strun@natur.cuni.cz byla uvedena jako korespondenční adresa na desítkách vědeckých článků, zveřejněných v renomovaných vědeckých časopisech. Proto si paní profesorka tuto adresu držela i po svém odchodu do důchodu (a tím i odchodu z PřF UK).

    Nedlouho po záhadné změně hesla byl účet prof. Strunecká úplně zablokován, jak jsem zjistil v pátek večer, když jsem se jí snažil na tento účet něco poslat. Zpráva se mi totiž vrátila s chybovou hláškou:

---------- Forwarded message ----------
From: Mail Delivery Subsystem
Date: 2015-03-20 2008 GMT+0100
Subject: Delivery Status Notification (Failure)
To: sloboda.v.ockovani@gmail.com

 
Delivery to the following recipient failed permanently:
strun@natur.cuni.cz

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain natur.cuni.cz by aspmx.l.google.com. [2a00:1450:400c:c03::1a].

The error that the other server returned was:
550 5.2.1 The email account that you tried to reach is disabled. pa7si8326021wjb.77 - gsmtp

    To mi nedalo, tak jsem prof. Strunecké zavolal, co se to děje za věci. Dozvěděl jsem se, že těsně před změnou hesla rozesílala svojí novou e-knihu Otázky a odpovědi k projednávané novele Zákona č. 258/2000 Sb. z pohledu biomedicíny všem poslancům zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. A to se jí naštěstí podařilo ještě dříve, než ztratila přístup ke svému fakultnímu e-mailovému účtu.

    PřF UK zatím neobjasnila důvody, které ji vedly k takovému počínání, každopádně však de facto likvidace fakultního e-mailového účtu prof. Strunecké bezprostředně po tom, jak rozeslala své nové e-knihy k připravované novele Zákona o ochraně veřejného zdraví, dává tušit, kdo a co je za věcí.

 

Můj e-mail z noci na sobotu 21.III.2015

    Jsouce pobouřen tímto činem IT oddělení PřF UK a v zájmu zabránění posílání strategicky důležitých e-mailů na tento účet jsem pár hodin na to, jak jsem se dozvěděl o výše uvedených skutečnostech, poslal mnohým svým známým hromadný e-mail níže uvedeného znění. Možná jste však dostali do své e-mailové schránky nebo viděli na FaceBooku (či v jiném diskusním fóru) trochu jinou verzi, protože jsem ten e-mail posílal na třikrát, přičemž jsem mezitím ještě udělal pár úprav (původní e-mail byl ve slovenštině, zde uvádíme český překlad — pozn. red.):

    Milí přátelé,
 
    jak jsem se v pátek (20.III.2015) dozvěděl telefonicky přímo od paní prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc., Ve čtvrtek (19.III.2015) ve večerních hodinách bylo na její e-mailovém účtu strun@natur.cuni.cz (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy) změněné heslo, ačkoli ona si heslo k e-mailu neměnila. Následně byl jí e-mailový účet zcela zablokován.

    Stalo se tak nedlouho poté, co rozesílala různým významným lidem svou novou e-knihu o očkování:

    Příčiny incidentu jsou ve stadiu zjišťování. Předběžně jde o jednoznačnou časovou následnost, ale příčinná souvislost zatím nebyla ani potvrzena ani vyvrácena. Nevíme ani, kdo vlastně za tímto útokem stojí.

    Kvůli této nejistotě považuji od této chvíle za krajně nezodpovědné posílat prof. Strunecké cokoliv na adresu strun@natur.cuni.cz, natož něco, co má potenciál ohrozit zisky Big Pharmy (ano, včetně zisků z výroby/prodeje vakcín).
    Důvody nepochybně není třeba inteligentním čtenářům této zprávy nijak zvlášť vysvětlovat.

    Jakmile zjistíme o tomto incidentu cokoliv, čeho se bude dát chytit, budeme o tom (po osobní dohodě s prof. Struneckou) informovat na www.svobodaVockovani.cz.

    Poprosím také o rozšíření této důležité zprávy ke všem, co by potenciálně mohly prof. Strunecké psát e-maily, zvláště e-maily na téma (ne)očkování.

Za pochopení a šíření této nemilé, ale důležité zvěsti předem děkuje
--
Ing. Marián FILLO
* * * * * * * * * * * * *
Svoboda v očkování — důležité informace (nejen) o očkování
https://www.slobodaVockovani.sk / https://www.svobodaVockovani.cz
sloboda.v.ockovani@gmail.com / svoboda.ockovani@gmail.com

    Podle očekávání se tato zpráva/varování rychle rozšířila e-mailem i na FaceBooku. Někteří lidé tomu však nemohli uvěřit (tak nehorázné jim to připadalo), tak se mě raději zeptali, jestli jsem to opravdu napsal já a jestli je to pravda, co jsem jim následně potvrdil.

 

Nová e-mailová adresa prof. Strunecké

    Když se v průběhu času ukázalo, že s PřF UK pravděpodobně není možná dohoda na dalším používání fakultní e-mailové adresy, tak si prof. Strunecká v průběhu neděle (22.III.2015) založila nový účet na Gmail.com: anna.strunecka@gmail.com. Jelikož není zatím vůbec jasné, co se stane s dalšími e-maily, které přijdou na adresu strun@natur.cuni.cz, rozhodně doporučujeme, aby tam už nikdo nic nepsal a aby každý používal jako kontakt na prof. Strunecká jen novou adresu anna.strunecka@gmail.com. Po vytvoření této adresy prof. Strunecká informovala své spolupracovníky takovýmto e-mailem (původný e-mail byl v angličtině, zde uvádíme český překlad — pozn. red.):

    Drazí přátelé,
 
    buďte prosím tak laskaví a poznamenejte si mou novou e-mailovou adresu: anna.strunecka@gmail.com

    Byla jsem donucena změnit svou e-mailovou adresu, protože můj e-mailový účet strun@natur.cuni.cz byl 19.III.2015 v 1930 náhle zablokován, a to bez jediného slova varování. Proto jsem ztratila veškerou svou předchozí korespondenci a ze strany Univerzity Karlovy není žádná vůle umožnit mi alespoň omezený přístup k tomuto účtu.

    Toto je „trest“ mé Alma mater (= domovské univerzity — pozn.red.) za moji činnost proti povinnému očkování, proti omezování přístupu neočkovaných dětí ke vzdělání a k volnočasovým činnostem, proti šíleně vysokým pokutám pro rodiče těchto dětí a pro dětské lékaře, kteří nechtějí očkovat. Toto je jedna z tváří naší "nové demokracie" - úplná totalita jménem „vyššího dobra“.

    Kromě mé předchozí knihy Varovné signály očkování (2012), našich internetových stránek (www.RizikaOckovani.cz) a mých četných přednášek a besed, jsem se také zúčastnila uspořádání demonstrace před budovou Ministerstva zdravotnictví České republiky v pondělí 9.III.2015 (viz videozáznamy z demonstrace) a napsala jsem e-knihu pro poslance Parlamentu České republiky, novinářů, rodičů a dětských lékařů, kterou jsem rozšířila mezi širokou veřejností, jakož i v rámci obou komor Parlamentu České republiky.

    Z Prahy všechno dobré přeje

Anna Strunecká

 

Palčivé otázky

    Přestože od tohoto incidentu uplynulo už přes 7 dní, stále nepřišlo žádné oficiální zdůvodnění/vyjádření od PřF UK. To vyvolává palčivé otázky:

  • Kdo vlastně stojí za tímto podlým osobním útokem na prof. Struneckou?
  • Komu to prospěje? (Latinsky: Cui bono?)
  • Prospěje to snad Univerzitě Karlově resp. její Přírodovědecké fakultě, když se tím v podstatě celosvětově kolosálně znemožnila? Zablokovaná e-mailová adresa je totiž uvedena jako korespondenční adresa v desítkách vědeckých článků prof. Strunecké a kol. v renomovaných vědeckých časopisech a najednou nefunguje, přestože příjemkyně je stále mezi živými a těší se výbornému zdraví.
  • Kdo je činností prof. Strunecké na poli očkování nejvíce ohrožen?
  • Koho zisk/obrat se může činnost prof. Strunecké ve výsledku dramaticky snížit?
  • Kdo má páky na takový hanebný zásah do akademických svobod, který se může směle srovnávat s praktikami totalitního režimu před rokem 1990, pokud ho rovnou nepředčí?
  • Vyhodnotil snad útočník novou e-knihu prof. Strunecké jako tak nebezpečnou, že se „musel“ snížit k až takové zákeřnosti?

 

Závěrem

    Na závěr si neodpustím citaci (podle mě) geniálně výstižného komentáře jedné mé kamarádky:

„Mariáne, to s prof. Struneckou a její e-mailovou adresou je vynikající, skutečně vynikající — to už je nejenže padání masek, to je hotový striptýz, ne-li přímo porno!