Brazilští a argentinští lékaři: za vrozené vady mohou pesticidy, nikoliv zika

14.02.2016 12:55

    [...]

    Pyroproxyfen je růstový inhibitor larev komárů, který mění vývojový proces od larvy přes kuklu k dospělému jedinci, což vytváří malformace při vývoji komárů, které je buď zabíjejí nebo mrzačí. Působí jako juvenilní hormon čili juvenoid, a má ten účinek, že brání vývoji charakteristických rysů dospělého jedince (například křídel či zralých vnějších genitálií) i reproduktivnímu vývoji. Je to endokrinní disruptor, a je teratogenní (způsobující vrozené vady).

    [...]

    Jim Stone se domnívá, že zprávy o pesticidech jsou hoax, mající odvrátit přílišnou pozornost od pravých viníků - vakcín. I to je možné. Zatím bude "hledána"  a "nalezena" vakcína proti nákaze zika, která se stane v chudých státech povinnou, a bude zajisté obsahovat nejnovější biozbraně kontrolující porodnost, požírající mozek, atd. atd. V každém případě byl nastolen precedens, kdy vláda může poslat vojsko a policii do jakéhokoli domu a provést nucenou inspekci pod záminkou "epidemie", a zájmu "bezpečnosti" provést/zabavit cokoli...

 

    Více na stránce OrgoNet.