Britský soud zcela zprostil obvinění prof. Walker-Smithe, spoluautora studie Dr. Andrewa Wakefielda, která poukázala na možnou souvislost MMR vakcíny s autizmem

14.04.2016 00:12

Health Impact News7.III.2012Autism Action Network

 

    Původní článek British Court Throws Out Conviction of Autism/Vaccine MD: Andrew Wakefield’s Co-Author Completely Exonerated
    z angličtiny přeložila Mgr. Lenka Kopencová, PhD.
    a překlad upravil Ing. Marián Fillo.

 

ilustrační obrázek: záznam o očkování a injekční stříkačka na něm    Je to ohromující zvrat, kdy světově známý dětský gastroenterolog prof. John Walker-Smith vyhrál svoje odvolání proti regulačnímu výboru Všeobecné lékařské rady (angl. General Medical Council = GMC) Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (angl. United Kingdom = UK), která odsoudila jak prof. Walker-Smithe, tak i Dr. Adrewa Wakefielda za jejich role v studii, zveřejněné v Lancetu (prestižní lékařský časopis, vydávaný v UK — pozn. překl.) v roce 1998, která rozvířila otázky kolem spojitosti MMR vakcíny (angl. Measles, Mumps, Rubella = proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám) s autismem. Naprosté vítězství znamená, že prof. Walker–Smithovi byl navrácen statut plně oprávněného lékaře v UK, ačkoli odešel již v roce 2001 do důchodu — šest let před tím, než tento spor před GMC vůbec začal.

    Soudce John Mitting rozhodl o odvolání pana Walkera-Smithe tak, že „rozhodnutí poroty GMC nemůže obstát. Proto prohlašuji rozsudek za neplatný.“ Řekl, že závěry poroty byly založeny na „neadekvátní a povrchní argumentací, v řadě případů s chybnými závěry.“ Verdikt navrací jméno prof. Walker-Smithe do rejstříku lékařů a obnovuje jeho reputaci v lékařské obci. Tento závěr není překvapující, jelikož soudní řízení GMC nemělo žádného skutečného žalobce, nedošlo k žádnému poškození dětí, které byly zařazeny do studie, rodiče těchto dětí podporovali Walker-Smithe a Wakefielda během soudního řízení a zároveň zveřejnili prohlášení, že léčba, kterou prošly jejich děti v nemocnici Royal Free Hospital, byla pro děti lékařsky prospěšná.

    Zatímco John Walker-Smith získal finanční zdroje z profesionálního pojištění, aby se mohl odvolat proti rozhodnutí GMC, jeho spoluautor Andrew Wakefield ne, a proto se nebyl schopen odvolat k nejvyššímu soudu. Nicméně Dr. Wakefield, který nyní provádí svůj výzkum v USA, tento rok zahájil trestní řízení pro pomluvu proti Brianu Deerovi, Fioně Godlee (redaktorce BMJ) a lékařskému časopisu British Medical Journal (BMJ) za falešné nařčení z „podvodu“. V současné době probíhá tento proces v Texasu, kde nyní Wakefield žije. Dnešní rozhodnutí je dobrou předzvěstí pro soud Dr. Wakefielda s Deerem, na jehož udání bylo celé slyšení GMC založené.

    V roce 1998 Lancet zveřejnil popis série případů dvanácti dětí, které byly léčeny pro nefunkčnost střev v nemocnici Royal Free Hospital v Londýně. Tento dokument volal po dalších studiích, které by zkoumaly možnou souvislost mezi střevními onemocněními a vývojovým zpožděním, včetně autismu. Také zde bylo uvedeno, že u osmi dětí se problémy s gastrointestinálním systémem a autismem objevily krátce poté, co byly naočkovány vakcínou MMR. Z dnešního verdiktu vyvstávají otázky kvůli tomu, zda měl nebo neměl Lancet stáhnout tuto studii po rozhodnutí GMC, jelikož důvody pro stažení jsou nyní v rozporu s rozhodnutím soudu.

    Třináct původních spoluautorů této studie, zveřejněné v roku 1998 v Lancetu, byli členové Studijní skupiny pro zánětlivá střevní onemocnění z Royal Free Hospital. V roce 2004 pod tlakem britské lékařské obce deset z autorů podepsalo dopis, nímž berou zpět interpretaci, že studie prokázala, že vakcína způsobuje autismus, což ve skutečnosti ve svém článku nikde netvrdí. John Walker–Smith, Andrew Wakefield a Dr. Simon Murch byly následně pokáráni GMC s obviněním z profesionálního pochybení. Proces vedl k tomu, že prof. Walker-Smith a Dr. Wakefield byli shledáni vinnými a vyřazeni z rejstříků lékařů, zatímco Dr. Murch získal zpět svůj status lékaře. Wakefield byl následně hanobený korporátními médii a blogery, dychtivými zopakovat skandál a zúčastnit se industriálního protekcionářství více, než se snažit vyšetřit komplikovaná fakta příběhu.

    Dnes, téměř 14 let poté, co byla studie zveřejněna, nejvyšší soud UK rozhodl, že prof. John Walker-Smith byl nevinný z pochybení, ze kterého ho obvinila GMC. Soudce Mitting oznámil, že „závěrečným výsledkem je to, že jsou zrušené oba dva nálezy — jak vážné profesionální pochybení, tak i vyškrtnutí z rejstříku lékařů.“ Britští rodiče ze skupiny CryShame, do které patří i rodiče 12 dětí ze studie z Lancetu, vydali prohlášení oznamující, že „vítají s nesmírnou úlevou konec osmileté těžké zkoušky prof. Johna Walker-Smithe a zrušení všech podstatných obvinění proti němu u Nejvyššího soudu UK a z celého srdce mu blahopřejí, že konečně očistil své jméno.“

    „Ačkoli nakonec spravedlnost zvítězila pro prof. Walkera-Smithe, škody, které vznikly jemu a jeho kolegům, jsou nevyčíslitelné.“ Řekl Mark Blaxill, předseda Canary Party (organizace, hájící zájmy občanů, poškozených léky a očkováním). „Vláda UK musí vyšetřit korupci v GMC, která velmi poškodila reputaci dobrých a čestných lékařů. Nejvíce ze všeho přesahuje veškeré meze to, že byl Dr. Wakefield hanoben vládními úředníky, výrobci vakcín a lékařskými organizacemi a že média nekriticky přijala tato nepodložená obvinění.“

    „Nastal čas, abychom se začali chovat k zodpovědným rodičům jako ke spolehlivým svědkům vážných nežádoucích reakcí lékařských postupů, jako je očkování,“ řekla Jennifer Larsonová, předsedkyně Canary Party. „Ta práce, kterou Walker-Smith a jeho kolegové udělali v nemocnici Royal Free Hospital s 12 dětmi, popsanými v Lancetu, byla lékařsky nezbytná a mimo jakýchkoli výtek. Nedošlo k žádným stížnostem od pacientů a obvinění proti týmu z Royal Free Hospital přišla pouze od jednoho novináře na volné noze, který píše pro noviny Ruperta Murdocha. Mezitím byla zjištění, zveřejněná v Lancetu, replikována v mnoha vědeckých pracích a hlášena tisíci rodičů po celém světě.“

    „Je mi zcela jasné, že James Murdoch, Brian Deer a GlaxoSmithKline provedli nekalý útok na Dr. Andrewa Wakefielda“, řekla Ginger Taylorová, výkonná ředitelka Canary Party. „Soudce nyní rozhodl, že slyšení u Všeobecné lékařské rady byly fraškou. Rodiče čekají od novinářů, že se v nich konečně probudí svědomí a začnou čestně informovat o charakteru profesionální vraždy těchto lékařů, která blokuje léčbu vakcínami poškozených dětí, a o roli společností GlakoSmithKline a Merck, kterou mohou hrát při chránění svých zájmů ohledně MMR vakcíny. Canary party vzdává čest a stojí za bezúhonnými lékaři, jako je prof. Walker-Smith, který pokračuje v boji a obhajobě své těžce vybojované reputace, za to, že neváhá věnovat energii vyšetřování a zlepšování chronických, problematicky léčitelných případů, které se v současnosti objevují v naší společnosti.“