Česká televize porušila zákon, když vysílala jednostranný pořad o očkování, míní vysílací rada

06.11.2015 02:00

    [...]

    „V dotyčné reportáži dostali prostor k vyjádření prakticky pouze kritici současného systému očkování, přičemž jejich úhel pohledu zcela podporoval i vložený komentář, případně vizuální složka. V pořadu dostatečně nezazněla protitvrzení či názory odborníků (lékařů či vědců, zejména pak z oboru imunologie), kteří systém očkování hájí. Pořad prezentoval jasný, předem stanovený postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka ve prospěch záměrů tvůrců. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů,“ napsala ve svém stanovisku Rada. Televizi viní z porušení Zákona provozování rozhlasového a televizního vysílání, konkrétně paragrafu 31, který mj. praví: „Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů“.

    [...]

    Poznámka šéfredaktora Zdravotnického deníku:

Jak vidno v České televizi nepochopili, jaký je rozdíl mezi názorem a lhaním. Patrně ho nechápe ani RRTV, ale ta si alespoň myslí, že je třeba vyvažovat a tak defacto požaduje, aby vedle lhaní byla postavena pravda a divák si vybral. Pokud bychom to přirovnali k známému příkladu pětiminutovek vyváženosti, pak Rada po televizi chce, aby dodržovala přístup, že když 5 minut dostal Hitler, mají 5 minut dostat i Židé. Česká televize namítá, že v jednom pořadu stačí vyhradit čas pouze Hitlerovi, protože možná někdy příště někde jinde dá prostor i Židům.

 

    Více na stránce Zdravotnický deník.