Čeští vakcinologové si zaplatili PR kampaň na oblbování novinářů

14.11.2015 11:20

Ing. Marián FILLO

 

    Jak se můžete dočíst v materiálu od Asociace Public Relations Agentur (APRA), Česká vakcinologická společnost (ČVS) si zaplatila PR (= Public Relations nebo taky Prolhaná Reklama) kampaň, cílenou na novináře, a dokonce za to dostala i první cenu v soutěži Česká cena PR v kategorii „Farmacie, zdravotnický sektor“.

logo APRA    Z dokumentu je zřejmé, že hlavním účinkujícím byl prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, PhD., vědecký sekretář ČVS, protože právě jeho tato kampaň navrhuje jako hlavního českého odborníka na očkování, jehož mají čeští novináři ve věci očkování citovat a kontaktovat.

    Jak se dalo čekat, místo vědeckého vypořádání se s argumenty „antivakcinářů“, doporučovali PR agenti novinářům „vyvarovat se přímého či živého mediálního střetu s antivakcináři“. Není divu, protože povinné plošné očkování, jak se dnes provádí v Česku, vědecky a argumentačně prostě neobstojí, a tak musí — má-li být zachován status quo — místo dialogu nastoupit naprostá ignorace kritiků současného stavu. Možná také lživé pomlouvání bez umožnění přístupu druhé strany („antivakcinářů“) ke slovu. Nanejvýš tak ještě předhazování z kontextu vytržených výroků „antivakcinářů“ „odborníkům“ bez toho, že by „antivakcináři“ mohli na komentář „odborníků“ jakkoli reagovat. Ale to není nic nového — na takový přistup sdělovacích prostředků hlavního proudu (mainstreamových médií) — čest výjimkám — jsme si už za ta léta zvykli. Zdá se tedy, že tato „Vzdělávací akademie pro novináře o očkování“ není úplně první svého druhu v dějinách České republiky.

    Docela úsměvné je evidentní pronikání PR agentury do análního otvoru prof. Chlíbkovi:

„Jako hlavního odborníka na očkování jsme profilovali vakcinologa prof. Chlíbka, vědeckého sekretáře ČVS. Záměrně jsme zvolili sympatického lékaře schopného komunikovat s novináři i laiky.“

Mimoděk z toho však plyne, že zbytek lékařů pravděpodobně:

  1. není sympatický,
  2. není schopen komunikovat s novináři,
  3. není schopen komunikovat s laiky.

Pokud nějaký lékař není schopen komunikovat s laiky, tak potěš Pán Bůh! Jak pak vysvětluje svým pacientům detaily lékařské péče před podepsáním informovaného souhlasu? Taky se nemohu ubránit dojmu, že se pod schopností komunikovat s novináři myslí spíš schopnost úspěšně manipulovat novináře, aby pak tito vhodně (a často i nevědomky) posloužili zájmům výrobců vakcín (= farmaceutickému průmyslu).

    Až si tedy v českém hlavním proudu (mainstreamu) opět jednou přečtete nějaký silně pro-očkovací článek nebo bombastickou zprávu o „definitivním vyvrácení mýtu o souvislosti očkování s autizmem“, zkuste se zamyslet nad tím, není-li to nepřiznaná PR zpráva, nebo dokonce PR zpráva ze strany autora nevědomá (pokud byl daný novinář úspěšně zmanipulován např. prof. Chlíbkem k převyprávění reklamních sloganů výrobců vakcín, jako kdyby to byla vědecká fakta).