Cíl bude dosažen?!

14.11.2016 00:00

    Dosavadní výsledky naznačují dosažení cíle: CELOSVĚTOVÉ ERADIKACE dětské přenosné obrny. Podle poslední zprávy Světové zdravotnické organizace (z konce září 2016) bylo zaznamenáno jen 28 případů onemocnění v důsledku nákazy poliovirem sérotypu 1, což je 1,6krát méně než tomu bylo vloni za stejné období. Zatímco vloni byly případy hlášeny výhradně jen v “endemických” zemích, letos se k tomu přidaly 4 případy z Nigérie, kde se již 2 roky neobjevil žádný případ a země měla být příští rok vyhlášena za prostou výskytu dětské přenosné obrny. Posledními endemickými oblastmi zůstávají Afghánistán s 9 případy, který doplácí právě na sousedství s Pákistánem, kde bylo letos hlášeno ještě 15 případů. Pákistán nadále zůstává ohniskem cirkulace polioviru typu 1 v důsledku záměrného odmítání očkování některých náboženských skupin. Po loňském represivním opatření (neočkování dětí bylo státem trestáno odejmutím svobody rodičů) došlo k vyšší proočkovanosti dětí, která se podílela na snížení výskytu nových onemocnění ze 306 případů v roce 2014 na 49 případů v roce 2015.

    Potupné přecházení z očkování živými poliovakcínami na inaktivované snižuje cirkulaci poliovirů odvozených z vakcinačních, a tím se snižuje výskyt nových paralýz v důsledku nákaz těmito odvozenými polioviry. Letos do října byly celosvětově hlášeny jen 3 takové případy, zatímco za celý loňský rok jich bylo ještě 32.

 

    Více na stránce Vakciny.net.