Co se mění s povinným očkováním po rozhodnutí Ústavního soudu?

25.02.2015 00:00

    [...]

    Nemění se prakticky nic:

  • I nadále očkování podléhá informovanému souhlasu rodičů, a není možné ho provést proti jejich vůli. Rodiče tedy mohou u lékaře očkování odmítnout, žádat odklad, žádat jinou než standardní vakcínu apod.
  • Za nesplnění očkovací povinnosti hrozí každému z rodičů pokuta do výše 10.000 Kč (v praxi se pokuty ukládají spíše výjimečně a v řádu pouze několika tisíc Kč) a omezení přístupu dítěte do školky a dalších kolektivů.
  • [...]

 

    Víc na stránce Férová nemocnice.