Co vše nevíme o očkování? Jak nás ve skutečnosti chrání?

18.11.2015 14:00

    [...]

    Myslím, že by bylo správné, kdyby se lékaři postavili ve sporu o povinné očkování na stranu utlačovaných pacientů proti státní byrokracii. Není to možná dobré pro šíření infekčních nemocí, ale je to dobré pro boj se státními parazity, protože gaunerům je třeba nas...t do krku, to je vyšší mravní princip. Na tyto parazity většina zdravotníků dělá a doplácí. No nemám pravdu?

    [...]

    Jaké příjmy od farmaceutických společnosti měly společnosti ve kterých jste členem, v roce 2014 a příp. v roce 2015, tj. České internistická společnost ČLS JEP, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP? Jsou tyto příjmy někde zveřejněné? Například získala Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP peníze od GSK dle zápisu z jednání výboru této společnosti ze dne 5. 5. 2015 - https://www.sem-cls.cz/dokumenty/Zapis-5-5-15.pdf. Získal jste Vy i peníze nebo jiné benefity (např. zájezdy apod.) od farmaceutických společnost? Pokud ano, proč a v jaké výši? Nevnímáte, že existuje riziko, že odborné společnosti ve kterém jste členem budou nekriticky prozazovat zájmy svých sponzorů? Pokud nejsou příjmy společnosti veřejné, nemyslíte si, že by veřejné být měly? Pokud máte coby člen těchto společnosti informace o příjmech těchto společnosti ze strany farmaceutických společností, proč je nezveřejňujete? Děkuji.

 

    Více na stránce Týden.cz.