Další snůška lživé vakci-propagandy od Ludmily Hamplové (Ad: „Trump je pro odpůrce očkování spojenec. Nadšeně jej podporuje i usvědčený podvodník Wakefield“)

21.12.2016 02:40

Ing. Marián Fillo

 

    Jakmile vidím na Zdravotnickém deníku článek o očkování, podepsaný Ludmilou Hamplovou, tak si pomyslím „To bude zas snůška lživé vakci-propagandy“. A zatím jsem měl vždy pravdu. Nejinak je tomu i v nejnovějším Hamplové kousku pod názvem Trump je pro odpůrce očkování spojenec. Nadšeně jej podporuje i usvědčený podvodník Wakefield.

    Hned první věta (komentář k obrázku/koláži) skvěle naplňuje tuto moji předtuchu:

 

„"Chci znát pravdu o očkování, lékaři lžou. Chraňme naše děti a jejich budoucnost," říká zvolený americký prezident Donald Trump (vlevo), usvědčený podvodník a bývalý lékař Andrew Wakefield mu nadšeně přikyvuje. Hloupost získává na síle.“

vlevo Carmel Wakefield (manželka), ve středu Dr. Andrew Wakefield
Dr. Andrew Wakefield (ve středu) s manželkou Carmel Wakefield (vlevo)

    Hloupost získává na síle leda tak každým dalším článkem od Hamplové, protože Andrewa Wakefielda nikdo nikdy neusvědčil z podvodu a narážka „bývalý lékař“, která se zjevně vztahuje na odebrání licence Dr. Wakefieldovi pro provozování lékařské praxe ve Velké Británii v roce 2010 (což bylo stejně bezpředmětné, protože v roce 2010 byl Dr. Wakefield už 5 let v Texasu v USA, tedy mimo Velkou Británii), které však nebylo vůbec zdůvodněno jakýmkoli podvodem, ale pouze údajnou absencí potřebného povolení etické komise pro výzkum. Schválně píši „údajnou absencí“, protože ve skutečnosti Dr. Wakefield a kol. žádné povolení nepotřeboval, jelikož všechna žalobou napadená vyšetření byla klinicky indikována nebo povolení etické komise měla.

 

„Na přízeň Bílého domu se těší nejrůznější antivaxx aktivisté. Doufají, že by mohl změnit očkovací systém v USA. Nadšení z nového amerického prezidenta neskrývá ani Andrew Wakefield, který je pro odpůrce očkování „bojovníkem za pravdu“. Právě on na základě manipulací s údaji o pouhých 12 dětech přišel s teorií, že očkování způsobuje autismus. I když na základě vědomého falšování dat přišel o lékařskou licenci a byl usvědčen jako podvodník, díky Donaldu Trumpovi se může znovu dostat na výsluní.“

    Hamplová zmíněnou Wakefieldovu (a 12 dalších vědců) studii zjevně vůbec nečetla, jinak by musela vědět, že s teorií příčinné souvislosti MMR vakcíny a autismu nepřišel Dr. Wakefield, nýbrž někteří z rodičů zmíněných 12 dětí. Dále: žádná manipulace s údaji nebyla Dr. Wakefieldovi prokázána. Úlohou Dr. Wakefielda ani nebylo vykonávat vyšetření a hodnotit nálezy, ale pouze sestavit výsledky do výsledného článku, jenž byl koncem února 1998 zveřejněn v prestižním lékařském časopisu The Lancet. Zbylých 12 spoluautorů s tím souhlasilo, takže buď je podvodníkem někdo z těch dalších 12 spoluautorů (S. H. Murch, A. Anthony, J. Linnell, D. M. Casson, M. Malik, M. Berelowitz, A. P. Dhillon, M. A. Thomson, P. Harvey, A. Valentine, S. E. Davies, J. A. Walker-Smith), nebo prostě žádný podvod nikdo nespáchal. Paní Hamplové doporučuji konečně si zmíněný článek přečíst, aby pak nebyla před českou (a také slovenskou) veřejností za úplného debila, jak se jí to právě opakovaně povedlo.

    Navíc v tomto článku Dr. Wakefield rozhodně netvrdí, že očkování způsobuje autismus, pouze poukazuje na potřebu provést další studie. Takže Hamplové slovo „pouhých“ není ničím jiným než manipulací, protože Hamplová tím zjevně naznačuje, že Wakefield je idiot, když z výsledků 12 dětí vyvozuje obecně platná pravidla. Jenomže Wakefield není idiot, protože nic takového z vyšetření 12 dětí nevyvodil, což by Hamplová (která buď neumí vůbec číst, nebo neumí dostatečně dobře anglicky, nebo byla prostě líná ověřovat si tvrzení od jiných vakci-propagandistů, která tak nekriticky papouškuje, v primárních zdrojích) musela pochopit okamžitě po přečtení zmíněného článku, který tak šíleně (a neprávem) fanaticky kritizuje.

Dr. David L. Lewis, PhD.
Dr. David L. Lewis, PhD.

    A Hamplovou do zblbnutí opakovaná tvrzení o údajném Wakefieldově podvodu byla už v roce 2011 vyvrácena dvěma nezávislými vědci: americkým mikrobiologem Dr. Davidem L. Lewisem, PhD., autorem výtečné knihy Science for Sale: How the US Government Uses Powerful Corporations and Leading Universities to Support Government Policies, Silence Top Scientists, Jeopardize Our Health, and Protect Corporate Profits („Věda na prodej: Jak vláda USA používá mocné korporace a přední university na podporu vládních politik, umlčování špičkových vědců, ohrožování našeho zdraví a ochranu korporátních zisků“), a také Dr. Ingvarem Bjarnasonem z King's College Hospital v Londýně. Už je to víc než 5 let, takže Hamplová by o tom rozhodně měla vědět. A pokud neví, znamená to pouze, že neovládá základní fakta o tématu, o němž píše, a proto by o tom radši neměla vůbec psát — přinejmenším dokud si nedostuduje alespoň základy.

 

„Očkování způsobuje autismus, právě tomuto mnohokrát spolehlivě vyvrácenému tvrzení věří nejen odpůrci očkování po celém světě, ale také nastupující americký prezident Donald Trump.“

    Pokud Hamplová čte pouze fanaticky pro-očkovací zdroje (jako např. články a prezentace od České vakcinologické společnosti nebo Ministerstva zdravotnictví České republiky), tak se vůbec nedivím, že je úplně mimo realitu. Realita je totiž taková, že souvislost očkování s autismem rozhodně nebyla spolehlivě vyvrácena. Ve studiích, které se používají jako argumenty, že vyvrácena byla, je spousta manipulací, falšování, zjevných chyb a jiných nedostatků, které skvěle shrnul Mgr. Peter Tuhársky v šesti dílech svého seriálu „Hovorme o vede“ ve slovenském měsíčníku Dieťa:

    Naopak: spousta studií svědčí spíše ve prospěch souvislosti očkování s autismem.

 

„Viděl jsem, že má obrovský zájem, opravdový zájem, a je otevřený k tomuto tématu, takže to bylo nesmírně osvěžující,“ pochvaloval si Wakefield. Ten Trumpovi předal také kopii kontroverzního dokumentu Vaxxed postaveného na konspiračních teoriích, který zdiskreditovaný lékař produkoval. Budoucí americký prezident podle dalších účastníků setkání se zájmem slíbil, že jej shlédne.

    Tento (podle Hamplové „kontroverzní“ a „na konspiračních teoriích postavený“) dokumentární film můžete shlédnout i Vy už teď — se slovenskými (a zanedlouho i českými) titulky — a sám/sama posoudit, nakolik je Hamplová v hodnocení tohoto filmu mimo mísu:

 

„Podle magazínu STAT i dalších médií, včetně Trumpem vlastněných Fox News, která informace o tomto setkání přejala, jde o důkaz toho, jak blízko nastupující prezident má k antivaxx hnutí. „Nově zvolený prezident USA řekl, že věří v to, že vakcíny jsou škodlivé a opakovaně chybně tvrdil, že způsobují autismus. To jen nejen nepravdivé, ale také nebezpečné,“ napsal magazín Business Insider poté, co vyšlo najevo, že se Trump sešel s Wakefieldem.“

    Ovšem, to, že nějaký Business Insider něco napíše, ještě neznamená, že to je pravda. Navíc je patrné, jak se zde posouvá rovina diskuse z věcné do emoční — v podstatě se zde (úplně nelogicky) argumentuje tím, že MMR vakcína snad nemůže způsobovat autismus, protože by to bylo nebezpečné: snížila by se proočkovanost a tím i zisky výrobců vakcín. Z hlediska Business Insideru to pak pochopitelně nebezpečné je, protože to ohrožuje farmaceutický byznys. Má to zhruba stejnou logiku jako:

„Do Země přece nemůže narazit obrovský meteorit, protože to by byl konec naší civilizace.“

 

„Ti, kteří se snaží podkopávat důvěru v očkování, vidí v Trumpovi spojence, který je stejně jako oni ochotný ignorovat vědecké studie a říct: „Je pravda, že očkování způsobuje autismus, protože si věřím, že tomu tak je,“ popsal magazínu STAT Paul Offit, vedoucí oddělení pro infekční choroby v Children’s Hospital of Philadelphia.“

Dr. Paul Offit
Dr. Paul Offit

    Hamplová, Bohu žel, zamlčela čtenářům Zdravotnického deníku, že Dr. Paul Offit je známý americký milionář, jenž pohádkově zbohatl na patentu na rotavirovou vakcínu RotaTeq, a jenž bez jakéhokoli vědeckého podkladu prohlásil, že zdravé dítě prý zvládne 10.000, možná až 100.000 vakcín najednou, ale pak odmítl výzvu Dr. Blaylocka, aby se sám dal očkovat pouze 36 (nikoli 10.000) vakcínami najednou, a jenž se také sám označil za jednoho z mnoha pokorných ďáblových služebníků.

    Považuje-li Hamplová člověka s takovým morálním profilem za citování hodnou autoritu, jejíž tvrzení nekriticky přijímá, pak k tomu já už nemám co dodat.

 

„V roce 1998 byla v prestižním lékařském žurnálu Lancet publikována studie, kterou vedl právě zmiňovaný Andrew Wakefield, v té době chirurg a gastroenterolog. Studie byla provedena na pouhých 12 dětech a na základě vzpomínek některých rodičů došla k tomu, že očkování vakcínou MMR má časovou souvislost s negativní změnou ve vývoji dítěte. “

    Všimněte si, že Hamplová nikdy a nikde na zmíněnou studii nedává odkaz — to abyste si ji nemohl(a) sám/sama přečíst a zjistit, jak Hamplová sprostě lže. Věc se má tak, že Dr. Wakefield a kol. nedospěli ve zmíněné studii k žádnému jinému závěru, než že:

„In most cases, onset of symptoms was after measles, mumps, and rubella immunisation. Further investigations are needed to examine this syndrome and its possible relation to this vaccine.“

(„Ve většině případů nastoupily příznaky po očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Je zapotřebí dále zkoumat tento syndrom a jeho možnou souvislost s touto vakcínou.“)

    V první větě Dr. Wakefield pouze konstatuje ověřitelná fakta, která lze zjistit ze zdravotní dokumentace zkoumaných dětí. Ve druhé větě pak pouze konstatuje potřebu dalšího výzkumu, rozhodně však nedochází „k tomu, že očkování vakcínou MMR má časovou souvislost s negativní změnou ve vývoji dítěte“.

    Stačí se tedy pouze naučit číst a jakž-takž anglicky — pro Hamplovou zřejmě nepřekonatelný problém.

 

„Sám Wakefield pak začal prohlašovat, že očkování vakcínou MMR je rizikové a rozhodně jej nedoporučuje.“

    Ano, v rámci předběžné opatrnosti, která byla opravdu namístě. Hamplová však zapomíná (nebo neví), že místo MMR vakcíny Dr. Wakefield doporučoval očkování samostatnými vakcínami — zvlášť proti spalničkám, zvlášť proti příušnicím, zvlášť proti zarděnkám. Tedy pokud došlo ke snížení proočkovanosti, nebyla to rozhodně Wakefieldova vina.

 

„Následně však vyšlo najevo, že se dopustil hned několika závažných pochybení. Nejen, že přijal peníze od právníků rodičů, kteří byli přesvědčeni o tom, že jejich děti poškodilo právě očkování vakcínou MMR, a současně si nechal patentovat vlastní vakcínu, nic z toho však ve studii jako konflikt zájmů neuvedl.“

    Peníze od právníků byly dvojího rázu: odměna za účinkování v roli soudního znalce a pak peníze za studii, kterou měli Dr. Wakefield a kol. provést, ale k jejíž provedení ve skutečnosti nikdy nedošlo. Ty druhé peníze ale byly pro lékařskou fakultu, nikoli pro samotného Dr. Wakefielda. A na účinkování v roli soudního znalce osobně nevidím vůbec nic špatného, pokud daný člověk nepodvádí a nic nezatajuje. Jenomže nikdo nic takového Dr. Wakefieldovi neprokázal. Navíc celý plánovaný soudní spor byl smeten ze stolu, protože výrobce MMR vakcíny — GlaxoSmithKline (tou dobou ještě SmithKline French Beecham) — měl s vládou Velké Británie dohodu o nulové hmotné odpovědnosti za případné očkováním způsobené škody.

    A o vlastní vakcíně už vůbec nemůže být řeč. Ve skutečnosti nešlo o vakcínu, ale o imunitní faktor, tzv. transfer factor, přičemž vlastníkem patentu nebyl Dr. Wakefield, ale lékařská fakulta. Tento imunitní faktor snižuje riziko komplikací spalniček, nevytváří však protilátky proti spalničkám, takže v žádném případě není ani vakcínou, ani konkurentem jakékoli vakcíny.

    A protože to, co Hamplová píše, je prokazatelná lež, tak to čestný Dr. Wakefield pochopitelně nemohl uvést jako konflikt zájmů. A ani účinkování v roli soudního znalce nebylo tou dobou konfliktem zájmů, protože tehdy ještě žádné ze 12 zkoumaných dětí nebylo účastno žaloby o odškodnění.

 

„Současně prováděl u zkoumaných dětí řadu invazivních zákroků, aniž by měl schválení etické komise, a zejména záměrně zkreslil zjištěné údaje.“

    Ačkoli lumbální punkci a kolonoskopii možno označit za invazivní zákroky, tyto byly klinicky indikované, a tedy nepotřebovaly povolení etické komise, která povoluje pouze zákroky, vykonané vyloženě za účelem výzkumu (bez okamžitého klinického přínosu pro daného pacienta).

    A za celou tu dobu (už přes 18 let) nebyl nikdo schopen dokázat, že by Wakefield v této studii jakékoli údaje svévolně změnil, ačkoli byl původní materiál ze studie opakovaně přezkoumán několika odborníky.

 

„Žurnál Lancet jeho práci stáhl s tím, že byla „naprosto nepravdivá“.“

    Oznam o stažení zmíněné práce je opravdu krátký a proto jej zde uvedu celý:

„Following the judgment of the UK General Medical Council’s Fitness to Practise Panel on Jan 28, 2010, it has become clear that several elements of the 1998 paper by Wakefield et al are incorrect, contrary to the findings of an earlier investigation. In particular, the claims in the original paper that children were “consecutively referred” and that investigations were “approved” by the local ethics committee have been proven to be false. Therefore we fully retract this paper from the published record.“

    Česky:

„Po rozsudku Výboru pro správnou praxi Všeobecné lékařské rady Velké Británie z 28.I.2010 se stalo zřejmým, že některé prvky tohoto článku z roku 1998 od Wakefielda a kol. jsou nesprávné — v rozporu se zjištěními předchozího vyšetřování. Obzvláště tvrzení v původním článku, že tyto děti byly „postupně odkazovány“ a že vyšetření byla „schválena“ místní etickou komisí se ukázala být nepravdivá. Proto plně stahujeme tento článek ze zveřejněného záznamu.“

    Ukáže mi, prosím, někdo, kde přesně v tomhle textu redaktoři Lancetu říkají, že zmíněná práce Wakefielda a kol. je (jak Hamplová tvrdí) „naprosto nepravdivá“? Já to tam nějak nemohu najít. Nebo je to spíš tím, že Hamplová buď neumí anglicky nebo neumí číst?

 

„„Wakefield jednal nečestně a nezodpovědně, a jednal též s bezohlednou lhostejností s dětmi zapojenými do své studie prováděním zbytečných a invazivních testů,“ konstatoval během vyšetřování britský General Medical Council, který po vyšetřování Wakefieldových činů rozhodl o odebrání jeho lékařské licence. Stalo se tak právě proto, že manipuloval s daty.“

    Nikoli. Všeobecná lékařská rada (General Medical Council = GMC) nekonstatoval žádnou manipulaci s daty ani nic podobného. A pokud Hamplová něco takové tvrdí, ať to prokáže konkrétním dokumentem GMC!

 

„I když žádná z následujících mnoha desítek studií, do nichž byly zahrnuty miliony dětí, Wakefieldovy závěry nepotvrdila, tyto nepravdivé informace stále ovlivňují chování rodičů.“

    Opravdu nechápu, jak mohl být závěr, že je potřeba daný syndrom a jeho případnou souvislost s MMR vakcínou dále zkoumat,
1. prohlášen za nepravdivou informaci
2. negativně ovlivnit chování rodičů.

    I kdybychom vzali v potaz vyjádření Dr. Wakefielda na tiskové konferenci, která následovala po zveřejnění zmíněné studie, Dr. Wakefield pořád od žádného očkování nikoho neodrazoval, pouze v rámci předběžné opatrnosti doporučil rodičům očkování samostatnými vakcínami, nikoli kombinovanou MMR vakcínou.

    Zajímavé je (a za přečtení stojí) také vyjádření Dr. Wakefielda k těm „mnoha desítkám studií, do nichž byly zahrnuty miliony dětí“.

 

„Znovu a znovu se také objevují další konspirační teorie postavené právě na Wakefieldových nepravdivých tvrzení.“

    Jo, jistě, jen je v tom takový drobný zádrhel, že nikdo Dr. Wakefieldovi neprokázal, že by lhal nebo podváděl, tedy přinejmenším ne v otázce MMR vakcíny a autismu.

 

„Sám Wakefield dodnes tvrdí, že očkování způsobuje autismus, a sám sebe považuje za experta na tuto problematiku, byť nemá lékařskou licenci ve Velké Británii ani v USA, kde žije a úspěšně podniká.“

    Tohle je už opravdu legrační, protože Hamplová jednak neuvádí, v jakém oboru Dr. Wakefield „úspěšně podniká“, jednak si dovoluje psát zasvěcené články na zdravotnická témata, aniž by měla vystudovánu lékařskou fakultu — na rozdíl od Dr. Wakefielda.

 

„Podle tohoto průzkumu každý desátý Američan věří, že vakcíny nejsou bezpečné, a právě mezi těmito lidmi byli Trumpovi voliči.“

    Hamplová musela snad propadnout z matematiky, jinak by musela chápat, že s 10% Američanů by Trump díru do světa neudělal. Ve skutečnosti valná většina jeho voličů museli být poslušně očkující lidé — pokud tedy věříme výzkumu, že pouze 10% Američanů věří v nebezpečnost očkování.

 

„Podle nového amerického prezidenta se autismus stal „epidemií, která se úplně vymkla kontrole“. Svými halasnými výroky tak přispěl k šíření již mnohokrát vyvrácené lži, že očkování je příčinou autismu.“

    Každý, kdo zná oficiální absolutní čísla i dynamiku růstu autismu v USA, musí spolu s Trumpem zkonstatovat, že autismus se stal „epidemií, která se úplně vymkla kontrole“ — vyjma Hamplovou, která bez jediného důkazu (a ignorujíce všechny proti-důkazy) tvrdí, že spojitost autismu s očkováním je „mnohokrát vyvrácenou lži“.

 

„Přijde Centers for Disease Control and Prevention o svou nezávislost?“

    Naprosto nesmyslná otázka. Lepší by bylo zeptat se: Mělo Středisko pro potlačování a předcházení nemocem (Centers for Disease Control and prevention = CDC) vůbec někdy nějakou nezávislost? Protože už dlouhá léta je zcela zjevně v područí očkovacího průmyslu, což názorně ilustruje např. předchozí ředitelka CDC Julie Gerberding, která se záhy po odchodu ze CDC stala ředitelkou divize vakcín největšího amerického výrobce vakcín Merck & Co..

 

„Antivaxx hnutí je CDC už dlouho trnem v oku, protože rozhoduje na základě vědeckých informací, nikoliv podle nepodložených konspiračních teorií.“

    Nikoli. CDC je vakci-skeptikům trnem v oku, protože rozhoduje na základě komerčních zájmů výrobců vakcín, zejména Merck & Co. (v Česku vystupuje pod značkou MSD = Merck Sharp & Dohme), GlaxoSmithKline a Sanofi Pasteur, protože ve skutečnosti rozhoduje v rozporu s poctivou vědou, což dokládají stovky vědeckých studií.

 

„Wakefield sám se nijak netají tím, že by chtěl dosáhnout dvou konkrétních cílů. Jednak dostat rozhodování o očkování politice mimo vliv „zkorumpovaného CDC“ a současně změnit současný systém rozhodování soudů pro případ, že se objeví podezření, že dítě bylo poškozeno očkování. Nyní tyto spory řeší civilní soudy a mimo jiné se zabývají tím, zda konkrétní zdravotní problémy dítěte mohou skutečně souviset s očkováním, a to na základě lékařsky a vědecky podložených informací. Pokud ano, získají rodiče dítěte odškodnění. Wakefield stejně jako další odpůrci očkování požadují, aby byla tato pravomoc soudům odebrána a rozhodování probíhalo „nezávisle“, což pod jejich představ znamená i to, že by rodiče měli získat odškodnění i v případě, že se pouze domnívají, že zdravotní problémy jejich dítěte byly způsobeny očkováním.“

    Místo rozsáhlého rozebírání, v čem všem je Hamplová ohledně amerického systému odškodňování obětí očkování úplně vedle, radši odkážu na názorné krátké video, kde je vše hezky polopatě vysvětleno (slovenské titulky):

 

„Wakefield by tak mohl dosáhnout toho, že by se jeho tvrzení „očkování způsobuje autismus“ stalo přijatelným faktem, bez ohledu na skutečnost, že vědecké důkazy ukazují pravý opak.“

    Vždyť očkování způsobuje autismus. To je fakt, ne pouze „přijatelný fakt“. A ten, kdo (na rozdíl od Hamplové) umí anglicky a umí číst, se může sám přesvědčit (viz výše), že skutečně vědecké důkazy nejenže neukazují pravý opak, ale naopak svědčí pro souvislost očkování s autismem.

 


    Jen díky dobrovolným příspěvkům čtenářů a posluchačů může Svoboda v očkování přinášet všem lidem bezplatně důležité informace (nejen) o očkování. Pokud si myslíte, že naše práce má hodnotu, a pokud je to ve vašich možnostech, přispějte, prosím, na další chod této stránky. Každá koruna je dobrá a díky za ní!
    Můžete však přiložit ruku k dílu i jiným způsobem.