Dvě nové knížky o dopadech očkování na životy některých rodin

14.09.2015 13:50

Ing. Marián Fillo

 

    V uplynulých týdnech vydal Svaz pacientú České republiky krátce po sobě dvě knížky (nebo spíš brožurky) o dopadech systému očkování na osudy některých rodin.

titulky obou knížek    V první z nich (Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin) nalezneme 92 stránkách kromě úvodního slova a jednotlivých příběhů, které tvoří větší část knihy, taky pojednání imunologa prof. MUDr. Jiřího Berana CSc. „Co změnit při očkování dětí?“.

    Druhá z knížek (Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin II.) je o polovinu větší a kromě příběhů si na 145 stránkách můžeme přečíst i proslov Mgr. Miluše Horské, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, rozhovor s předsedou německé Stálé komise pro očkování (STändige ImpfKOmmission = STIKO; obdoba české Národní Imunizační KOmise = NIKO) Janem Leidlem o nesmyslnosti povinného očkování, jakožto i pojednání Mgr. Petra Tuhárského ze slovenské Iniciativy pro uvědomění si rizik očkování o tom, jako na Slovensku (na rozdíl od Česka) není problém s přijímáním neočkovaných dětí do školek a jeslí.

    Vydání obou knížek bylo motivováno probíhajícím legislativním procesem, v němž jde o (ne)pokutování poskytovatelů služeb (školky, tábory, dětské koutky…) za přijímání neočkovaných dětí a (ne)podmiňování přijetí do předškolního vzdělávání absolvováním povinného očkování.

    Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR má projednávat Senátem vrácený návrh novely Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve středu 16. září 2015 (pozítří).

    Brožury je možné si objednat na adrese brozury.ocko@seznam.cz, cena první je 75,— Kč a cena druhé je 120,— Kč. K ceně bude připočítáno poštovné dle ceníku České pošty.