Epidemie spalniček v Rumunsku

14.03.2016 00:00

    [...]

    K 14.3.2016 bylo hlášeno 44 případů spalniček; z nich bylo 22 laboratorně potvrzeno a u 22 byla potvrzena epidemiologická souvislost. Výsledky genotypizace ještě nejsou k dispozici. Ze 44 případů onemocnění spalničkami se v 7 případech jedná o nozokomiální nákazu.

    [...]

    Historie očkování proti spalničkám byla známá u všech hlášených případů. Třicet dva případů onemocnění (72,7%) nebylo očkováno, včetně 8 dětí, které ještě nebyly způsobilé pro vakcinaci vzhledem ke svému věku. Místní zdravotní orgány realizovaly kontrolní opatření a byla zahájena doplňková MMR očkovací kampaň (MMR - measles, mumps, rubella - očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím) v definované uzavřené oblasti se zaměřením na všechny děti ve věku od 7 měsíců do 7 let věku, a to bez ohledu na jejich předchozí vakcinační statut. Od 2. března 2016 bylo naočkováno 83 dětí.

 

    Více na stránce Státní zdravotní ústav.