Funguje očkování proti meningokokovým onemocněním vyvolaných séroskupinou B!?

23.01.2017 00:00

    [...]

    Na konci minulého roku (2016) byly uveřejněny první výsledky plošného očkování proti meningokokovým nákazám séroskupiny B, které bylo zavedeno ve Velké Británii od září 2015 [Parikh 2016]. Plošné očkování s vakcínou Bexsero (4CMenB) je určeno dětem ve věku 2 měsíců, které se očkují celkem 3 dávkami v uspořádání 2-4-12 měsíců. Kromě toho bylo umožněno doočkovat i o 2 měsíce starší děti (děti ve věku 3 měsíců - očkování 3 dávkami ve věku 3-4-12 měsíců nebo děti ve věku 4 měsíců - očkování 2 dávkami ve věku 4-12 měsíců).

    [...]

    První “pilotní” výsledky zatím z neúplného očkování přinášejí příslib ochrany vyvolané očkováním alespoň prvními 2 dávkami vakcíny Bexsero. Přesto nadále schází výsledky kompletního očkování (které ale nelze očekávat horší než z neúplného očkování) a hlavně jak dlouhý ochranný účinek lze očekávat. Zde se mohou ukázat určitá úskalí, neboť předešlé práce naznačily absenci prevence bacilonosičsví [McNamara 2015, Read 2014] a relativně omezené setrvalosti postvakcinační imunity. Přesto díky těmto prvním účinnostním datům lze očkování s vakcínou Bexsero doporučit minimálně pro krátkodobou ochranu či ochranu v ohnisku.

 

    Více na stránce Vakciny.net.