Gardasilový požár v Dánsku

07.07.2015 10:15

SaneVax, Inc.21.VI.2015Norma Erickson

 

    Původní článek Gardasil Firestorm in Denmark
    z angličtiny přeložila MUDr. Ludmila Eleková
    a překlad upravil Ing. Marián Fillo.

 

    Dánská televizní stanice TV2 v březnu 2015 odvysílala dokument o dívkách, které měly podezření, že byly poškozeny HPV vakcínou Gardasil (v Česku i na Slovensku se prodává pod značkou Silgard — pozn. red.). Ihned po odvysílání pořadu se začaly ozývat další dívky s podobnými zkušenostmi. Prakticky všechny dívky měly stejný příběh.

    Začaly trpět závažnými zdravotními problémy krátce po aplikaci Gardasilu, proto zašly za svým lékařem. Podle Luisy Juellund naprostá většina lékařů jim řekla, že HPV vakcína nemá žádné vážné nežádoucí účinky a jejich příznaky vysvětlovali jako psychologické.

    Luise by měla vědět, jak to je. Její dcera je jedna z vážně poškozených. Nemůže ani opustit dům, protože má každodenní záchvaty a dlouhá období bezvědomí. Poté, co se svěřila lékaři se svými novými symptomy po Gardasilu, byla odeslána na psychologické vyšetření. Psychiatr její potíže odmítl jako psychické, nyní má diagnózu POTS (syndrom posturální ortostatické tachykardie), suspektní nežádoucí účinek HPV vakcín.

    Podle Petera la Cour, přednosty Centra pro funkční poruchy v Kodani, je nehorázná praxe, kdy je dívkám odmítána možnost lékařského vyšetření a léčby, protože údajně trpí psychologickými problém. Uvádí:

„Skupina dívek, které jsem vyšetřil, nebyly psychicky nemocné, ale vážně fyzicky nemocné a invalidizované. Nemůžeme prostě odmítat nemocné lidi na základě předpokladu, že jsou psychicky nemocní. Nikdo z nás neví nic o tom, proč jsou tak nemocné. Údajné psychologické důvody jsou skandálním útokem na charakter těch mladých žen.“

 

Závažné nežádoucí účinky postihují 1 z 500 očkovaných!

    Zdravotnictví v Dánsku je rozděleno do pěti regionů. 1.VI.2015 vláda ustanovila jedno centrální místo pro každý region, kde se budou přijímat a vyšetřovat všichni s podezřením na nežádoucí reakci po Gardasilu. Reakce byla nečekaně masová.

    Počet dívek hledajících péči byl o 60% vyšší, než se čekalo, což naznačuje, že počet poškozených je vyšší než dánské úřady očekávaly. Do 9.VI.2015 se čekací doba protáhla na šest až devět měsíců:

případy vážných nežádoucích účinků Gardasilu — mapa

    Dvě z pěti center nevědí, jak dlouho budou muset dívky čekat.

    Dr. Jesper Mehlsen z Centra pro synkopy v nemocnici Frederiksberg je jedním ze specialistů, kteří se o dívky starají. Uvedl:

„Mysleli jsme si, že výskyt závažných nežádoucích reakcí byl jedna na 10.000 nežádoucích reakcí. Nyní se ukazuje, že to bude nejméně dva na 10.000. Náhle se to zdvojnásobilo.“

    Ale proud dívek, které hledají diagnózu a léčbu po HPV očkování stále mohutní. Jen o dva dny později, 11.VI.2015, Dr. Jesper Mehlsen musel revidovat svůj odhad poškozených dívek:

„Realistický odhad je, že jedna z 500 dívek (neboli 1.000 z 500.000 očkovaných) měla vážné nežádoucí účinky.“

    Dr. Mehlsen pomáhal s výzkumem HPV vakcíny a osobně očkoval 3.000 dívek. Nyní řídí regionální centrum ve Frederiksbergu a jeho úlohou bude koordinace práce v rámci celé země. Uvedl, že od 11.VI.2015 bylo 360 dívek zařazeno do studie. Dr. Stig Gerdes se obává, že toto je jen špička ledovce:

„Nepřekvapí mě, jestli dosáhneme několika tisíc nemocných. Sám jsem přestal aplikovat Gardasil již před několika lety, po naočkování asi sta pacientek. Několik jich tehdy po očkování onemocnělo. Některé z nich velmi, velmi vážně a byly úplně zničené.“

 

Je bezpečnost HPV vakcíny založena jen na odhadech?

    Dánský ministr zdravotnictví Nick Haekkerup a Národní zdravotní rada stále obhajují používání vakcíny Gardasil, přes existenci více než 600 dívek s podezřením na závažné nežádoucí účinky. Oba tvrdí, že vakcína je bezpečná a výhody převažují nad rizikem.

    Experti, kteří pracují s nemocnými dívkami, ale nesouhlasí. Koordinátor pro státní doporučení očkování proti HPV z dánské Společnosti pro porodnictví a gynekologii — gynekolog Jeppe Schroll uvádí:

„Nemůžeme toto prostě říci, protože to nevíme. Existuje tolik nejasností ve studiích, které byly s vakcínou provedeny, proto je to jen hádání. Je možné, že (úřady) mají pravdu, ale může to být i naopak.“

    Jeho názor podporuje Dr. Diane Harper, která pomáhala firmě Merck vakcínu vyvinout:

„Neexistují žádná data, která by podporovala názor, že prospěch převyšuje nad rizikem. Pravdou je, že víme velmi málo o nežádoucích účincích HPV vakcíny.“

    Dr. Schroll poukazuje na fakt, že Merckova vlastní analýza možných vážných nežádoucích účinků je založena na dotaznících, které účastnice klinické studie vyplnily dva týdny po aplikaci vakcíny. V následujících letech byly ženy tázány, jestli se u nich objevily „nové poruchy zdraví“. Podle Dr. Schrolla to znamená vysokou míru nejasností. Některé ženy mohou onemocnět během prvních 14 dní, ale ženy, které onemocní později, si to nemusely dát do souvislosti s vakcínou.

    Dr. Schroll uvedl další zdroj chyb: poslední velká dánsko-švédská studie s miliónem dívek sledovala pouze ty, které měly diagnózu, což nemusely být nezbytně ty, které trpěly různými symptomy jako paralýza končetin, bolest, chronická únava, náhlé omdlévání, denní migrény a závratě — podobně jako trpí více než 600 dánských dívek nyní čekajících na vyšetření. Podle dr. Jeppeho Schrolla:

„Myslím si, že důvodem, proč jsme nenašli nežádoucí účinky ve studiích, je, že jsme je nehledali.“

 

Experti přehodnocují politiku očkování proti HPV

    Dánští praktičtí lékaři jsou přesvědčeni, že by se mělo vyšetřit co nejvíce nemocných dívek, které mají podezření na nežádoucí reakci na Gardasil, předtím, než se vůbec začne jen uvažovat o zavedení Gardasilu 9.

    Místopředseda PLO (Praktiserende Lægers Organisation = Svaz dánských praktických lékařů) a člen vakcinační komise Ministerstva zdravotnictví Dánska Niels Urich Holm souhlasí a uvádí:

„Víme toho příliš málo o nežádoucích účincích. Především se obáváme, že (Gardasil 9) může mít víc nežádoucích účinků než současná vakcína (Gardasil), která má více nežádoucích účinků než jiné vakcíny.

    Za druhé: jsme přesvědčeni, že by bylo prozíravé vyčkat na výsledky ve všech regionech probíhajícího vyšetřování, zkoumajícího nemoci a symptomy, které nyní vidíme u množství dívek a které jsou možná způsobeny touto vakcínou.

    Proto bychom měli počkat se zavedením nové HPV vakcíny, která je schválena pro užití v Dánsku, dokud pět nových regionálních HPV center řádně nevyšetří nemocné dívky, které dostaly již používanou HPV vakcínu.“

    Mluvčí SF (Socialistické lidové strany) Ozlem Cekic také podpořila žádost praktických lékařů o aplikaci principu předběžné opatrnosti, když uvedla:

„Nechápu, proč se Ministerstvo zdravotnictví tak hrne do uvedení nové HPV vakcíny. Můj celkový dojem je, že úřad se v této záležitosti chová hloupě. Vidíme, že mnoho dívek může závažně onemocnět v důsledku nežádoucích účinků. Mělo by to být důkladně vyšetřeno.“

    Také uvedla, že strana bude záležitost HPV vakcíny politicky řešit po volbách a bude požadovat důkladnější prozkoumání dokumentace, týkající se této vakcíny.

    Zdravotní zpravodajka Dánské lidové strany byla jednou z osob, které byly v roce 2008 v čele snahy zavést očkování proti HPV v Dánsku. Nyní chce, aby byla vakcína zakázána. Uvádí:

„Máme možná až 5.000 mladých žen, které náhle vážně onemocněly, proto jedinou reakcí musí být pozastavení používání této vakcíny. Já jsem byla první, kdo řekl „ano“ této vakcíně, ale nyní budu také první, kdo bude požadovat její zákaz, protože my politici musíme nést odpovědnost za to, že jsme ji povolili. Navíc v situaci, kdy nemáme žádnou léčbu, kterou bychom mohli nabídnout těm nejvíce nemocným.“

    Doufejme, že dánské úřady budou následovat rady odborníků a zajistí, že zdraví mladých žen již nadále nebude obětováno výměnou za slib, že něco získají v budoucnosti, vzdálené 20 let.

    Žádná zdravá mladá žena by neměla obětovat své zdraví, abychom zjistili, jestli pokus s prevencí rakoviny vyjde!

 

Zdroje: