Hexavakcíny a HPV vakcíny mění intervaly mezi dávkami

27.04.2016 10:48

    [...]

    Za zásadní změnu lze považovat aktualizaci SPC vakcíny Infanrix hexa (změna 22.XII.2015) a vakcíny Hexacima (15.III.2016). Došlo k prodloužení minimálního intervalu mezi první a druhou dávkou vakcíny při použití schématu 2+1. Dříve byl minimální interval shodný jako u schématu 3+1, tedy minimálně jeden měsíc rozestup. Nyní nově při použití 2+1 je minimální interval dva měsíce.

    [...]

    V aktualizovaném SPC vakcíny Cervarix (změna 2.XII.2015) došlo k prodloužení intervalu mezi první a druhou dávkou v dvoudávkovém schématu určeném pro děti ve věku devět až čtrnáct let. Dříve bylo možné aplikovat druhou dávku mezi pěti a sedmi měsíci po první dávce, nyní je to možné mezi pěti a třinácti měsíci po první dávce. Schéma se tak stává více flexibilní.

 

    Více na stránce Vitalia.cz.