Hliník a vakcinační adjuvans – kritické téma pro obhajobu očkování

08.04.2015 00:00

    [...]

    Jsem velice rád, že dlouhodobě posiluje důraz na zpřístupňování významných odborných informací veřejnosti a rodičům v českém jazyce. Je to jedna z nejkorektnějších forem obrany proti tomu, čím nás v ČR obklopují lobbisté a mnozí věci znalí i věci neznalí jednotlivci. Překlad významné vědecké práce Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations (L. Tomljenovic, C. A. Shaw) zajistila Ludmila Eleková a Marián Fillo. Se souhlasem autorů může být text práce veřejně šířen.

    [...]

    V argumentaci jednoho našeho poslance, obhajujícího povinné očkování proti hemofilům B, se totiž jako pádný argument objevila citovaná jedna jediná a navíc nikoliv přehledová studie, ale pouze retrospektivní epidemiologická statistika (Kriz P, Lebedova V, Benes C. Large decrease in incidence of invasive Haemophilus influenzae b disease following introduction of routine vaccination in the Czech Republic. Euro Surveill 2005 Jul 28;10(7):E050728.4). Lze to komentovat pouze slovem – nesrovnatelné. Je opravdu velký rozdíl mezi obsahem vědeckých studií a prací navzájem. Pokud právě tento aspekt nejste schopni sami rozlišit a posoudit, snadno vás manipulátoři oklamou. Vždy se totiž nalezne nějaká ta studie, která svědčí právě pro tohle, stejně jako studie, která prokazuje spíše úplný opak. Pokud již tedy chcete věnovat svůj čas nějakému problému, určitě začněte nejprve od přehledových studií nebo systémových revizí. Právě jejich překlady jsou pro veřejnost velmi žádoucí.

 

    Více na stránce Vitalia.cz.