Hra na generálního ředitele farmaceutické firmy (aneb Proč nebylo zrušeno povinné očkování v Česku?)

30.12.2015 22:28

Autor si nepřál být jmenován

 

    Pořád nechápete, proč ještě nebylo zrušeno povinné očkování v Česku?

 

    Představte si, že řídíte farmaceutickou firmu Cernia, která působí v nějakém regionu na světě. Cernia má dva výrobky:

 1. očkovací látku proti záškrtu Stopskrtan. Stačí jedna dávka pro celoživotní imunitu. Zisk z každé dávky je 2.000 Kč. Stopskrtan má jeden nežádoucí účinek, který nastává v 20% případů.
 2. lék Miribolix, který zmírní ale nevyléčí chronické zdravotní potíže a bolesti, které jsou nežádoucími účinky očkování Stopskrtanem. Zisk z léčby jednoho člověka pomocí Miribolixu za jeden rok činí 1.000 Kč. Zisk je optimální a nelze jej zvýšit změnou ceny za Miribolix. Doba léčby je celý zbytek života. Počítejme s 40 lety léčby (tito lidé umírají o něco dříve v důsledku horšího zdraví). Všichni postižení nežádoucími účinky Stopskrtanu používají Miribolix.

    Každý rok prodáte 120.000 dávek Stopskrtanu. Váš zisk ze Stopskrtanu je tedy 240.000.000 Kč ročně (120.000 × 2.000 Kč), neboli 0,24 GKč (gigaKč = miliard Kč).

    Stopskrtan se již používá 40 let, takže to dělá celkem 5.000.000 naočkovaných osob, 20% z nich (1.000.000) užívají Miribolix. Váš zisk z Miribolixu je tedy 1.000.000.000 neboli 1 GKč ročně.

    Celkem je tedy zisk společnosti Cernia 1,24 GKč ročně.

    Jako ředitel máte od svého anonymního vlastníka jediný úkol: zajistit růst ročního zisku Cernia o 5% oproti loňskému roku.To znamená, že Váš zisk v letošním roce musí být alespoň 1,302 GKč (1,05 × 1,24 GKč).

    Včera nastala z různých důvodů (nebudeme je rozpitvávat) situace, kdy zároveň

 1. lidé se lekli nežádoucích účinků a přestali úplně očkovat Stopskrtanem.
 2. jste se dozvěděl, že za pár týdnů vstoupí na trh konkurenční firma Belia se svým lékem Nebolix. Nebolix vyléčí jednou dávkou pacienta úplně a trvale z vedlejších účinků Stopskrtanu. Vlastníci Belia jsou idealisté a filantropové (třeba celostní lékaři/léčitelé apod.), a proto svůj lék pacientům rozdávají zdarma.

    Váš hlavní analytik vypočítal, že poté, co vstoupí na trh Nebolix, bude Váš zisk z prodeje Miribolixu nulový. Prognózy vašeho hlavního analytika jsou vždy na 100% přesné.

    Zisky Cernie budou tedy v budoucnosti nulové, pokud situaci rychle nevyřešíte. Hrozí bankrot Cernie!

    Váš hlavní analytik Vám předloží následující scénáře, jak můžete postupovat. Je na Vás, coby generálním řediteli Cernie, zvolit si ten správný postup.

 

Postup č. 1:

    Neuděláte nic.

    Nikdo nekupuje Miribolix, všichni užívají Nebolix. Lidé začnou kupovat Stopskrtan, protože se nebojí nežádoucích účinků (ty ihned vyléčí Nebolix). Lidé jsou mnohem zdravější a šťastnější než dříve.

    Roční zisk Cernia klesne z 1,24 GKč na 0,24 GKč z důvodu výpadku zisku z Miribolixu.

    Na konci měsíce jste propuštěn a nahrazen kompetentnějším šéfem.

 

Postup č. 2:

    Odstraníte z trhu Belii, její vlastníky a zaměstnance tak důkladně, že ani nevznikne další firma, která by vyráběla podobný lék jako Nebolix.

    Roční zisk Cernie klesne z 1,24 GKč na 1 GKč, protože pořád nikdo nekupuje Stopskrtan i když lidé používají Miribolix (Nebolix už není k sehnání). Zisk Cernia bude ročně klesat o 0,024 GKč (120.000 vypadlých dávek Stopskrtanu × 20% nežádoucích účinků Stopskrtanu × 1.000 Kč ročně na léčbu Miribolixem), protože lidé umírají, ale nepřibývají lidé, očkovaní Stopskrtanem.

    Po pár měsících jste propuštěn a nahrazen kompetentnějším šéfem.

 

Postup č. 3:

    Odstraníte z trhu Belii a její lidi dle postupu č. 2. 

 • Zajistíte si politickou podporu pro zařazení Stopskrtanu mezi povinná očkování pod hrozbou pokuty 10.000 Kč/rodič uplácením „odborníků“ a vybraných politiků — tito lidé pak zajistí politickou podporu ve sněmovně, vládě a (hlavně) na Ministerstvu zdravotnictví (MZ). 
 • Naštěstí již máte „své“ lidi v klíčových rozhodujících funkcích (na MZ, schvalovatelé grantů pro výzkum apod.), a tak zajistíte, že nebudou publikované vědecké články, které jsou kritické vůči Stopskrtanu (např. vědci nedostanou granty; jiné způsoby nechám na vaši představivost) a zaplatíte si pár studií, které ukazují, jak je Stopskrtan bezpečný. 
 • Celá PR (public relations = vztahy s veřejností) akce stojí 20 MKč (megaKč = milionů Kč), tj. 0,02 GKč.

    Lidé začínají používat Stopskrtan a Miribolix jako dříve (Nebolix už není k sehnání).

    Roční zisk Cernie klesne z 1,24 GKč na 1,22 GKč za tento rok (musíme odečíst výdaje 20 MKč, tj. 0,02 GKč na „normalizaci“ očkování).

    Na konci roku jste propuštěn a nahrazen kompetentnějším šéfem, který firmě zajistí růst.

 

Postup č. 4:

 • Odstraníte z trhu Belii a její lidi postupem č. 2. 
 • Zajistíte, že Stopskrtan se stane povinným očkováním, postupem č. 3.
 • Zajistíte zákaz vstupu neočkovaných dětí do školek. 
 • Zajistíte rozšíření povinného očkování na skupiny osob (např. těhotné ženy), které dříve z důvodu kontraindikací nebyly očkovány (např. vědeckými články a obsazováním poradních orgánů na MZ).
 • Celá akce stojí 0,03 GKč. 

ilustrační obrázek: znak dolaru, poskládaný z tabletek a kapsulek    Počet očkovaných Stopskrtanem stoupne o 25% na 150.000 osob ročně po zavedení hrozby „bez Stopskrtanu žádná školka“ a po seškrtání kontraindikací. Všechny osoby, které dříve měly kontraindikace, dostanou nežádoucí účinky ze Stopskrtanu (nejen 20% jako u ostatních). Těchto osob je 5.000 ročně. Zisk z prodeje Stopskrtanu stoupne o 25% z 0,24 GKč na 0,3 GKč ročně, tj. o 0,06 GKč. Zisk ze zvýšeného prodeje Miribolixu bude do budoucna růst každoročně o (150.000 − 5.000 − 120.000) × 0,2 × 1.000 + 5.000 × 1.000 = 10 MKč = 0,01 GKč. Výdaje na úplatky jsou zvýšené na 30 MKč. Celkem roste zisk Cernia o 0,06 + 0,01 - 0,03 GKč = 0,04 GKč.

    Celkem se Vám podařilo zajistit meziroční růst Cernie o 3,22% z 1,24 GKč na 1,24 + 0,04 GKč = 1,28 GKč a i růst v budoucích letech (čím dál víc lidí bude užívat Miribolix). V plánu jste však měl růst alespoň o 5%.

    Do konce roku jste propuštěn se zlatým padákem 10 MKč a nahrazen kompetentnějším šéfem, který splní růstové cíle Cernie.

 

Postup č. 5:

 • Postupujete podle postupu č. 4.
 • Poskytujete diskrétně služby své laboratoře a své továrny různým armádním agenturám — zisk 50 MKč. 
 • „Někdo“ v dokonalé tajnosti nastartuje menší epidemii záškrtu. Následkem epidemie je zvýšená poptávka po Stopskrtanu. Dále zajistíte zavedení povinného očkování personálu nemocnic a vojáků během epidemií. Prodej Stopskrtanu se zvýší na 170.000 dávek ročně a příliv osob, které budou používat Miribolix, se zvýší na 38.000 osob ročně.
 • Omezí se účinnost Stopskrtanu, sníží se zisk na 1.500 Kč za dávku. Snížená účinnost, sleva a obvyklé úplatky přesvědčí osoby v MZ, aby schválili jako povinnou i druhou (posilovací, angl. booster) dávku Stopskrtanu, ze které máte zisk 1.000 Kč/dávka. Výskyt nežádoucích účinků se zvýší z 20 % na 25%.
 • Změní se složení očkovací látky (např. se použijí nanočástice sloučenin hliníku jako adjuvant). Očkovací látka je omylem kontaminovaná neznámou látkou, uniklou z laboratoří armádních agentur, což zvýší výskyt nežádoucích účinků z 25% na 30%.
 • Pomocí různých kontaktů, které mají k armádním kruhům blízko, ale nejsou zaměstnanci armády, se výdaje na úplatky za všechny výše zmíněné akce podaří omezit na 80 MKč. 

    Zisk z prodeje Stopskrtanu roste z 0,24 GKč na 0,425 GKč ročně (170.000 × (1.000 + 1.500)), tj. o 0,185 GKč. Zisk ze zvýšeného prodeje Miribolixu bude (170.000 − 5.000 − 120.000) × 0,3 × 1.000 + 5.000 x 1.000 Kč = 18,5 MKč = 0,0185 GKč. Výdaje na úplatky jsou 80 MKč (0,08 GKč). K tomu přičítáme zisk z armádní zakázky 0,05 GKč.

    Roční zisk Cernie stoupne o 0,185 + 0,0185 + 0,05 − 0,08 GKč = 0,1735 GKč z 1,24 mld na 1,4135 GKč. Roční zisk Cernie tím vzroste o 13,99%!

    Splnil jste s přehledem růstové cíle Cernie a je vám vyplacený mimořádný bonus 30 MKč!

    Vzhledem k tomu, že kompetentních ředitelů, jako jste Vy je na světě nedostatek, máte již několik nabídek řídit mnohem větší farmaceutické společnosti a tím dosáhnout ještě větší úspěchy, platy a společenský status!

 

    Který scénář zvolíte jako generální ředitel Cernie?

    Je to jen na Vás!

 

Poznámka

    Příbalový leták ke Hře na generálního ředitele farmaceutické společnosti (dále jen Hra): Tržby Cernie jsou pro jednoduchost přepočítané na Kč. Všechny postavy a události jsou vymyšlené, jakákoli podoba čehokoli ve Hře se skutečnými událostmi, lidmi, společnostmi nebo zeměmi je úplně náhodná. Vydavatel Hry neručí za žádné škody, vzniklé hraním Hry a hráč Hru hraje na vlastní nebezpečí.

 

P.S.

    Pro zajímavost můžete vyzkoušet skutečnou počítačovou hru Big Pharma.