Jak mám přesvědčit pediatričku, aby neočkovala mou dceru nesmyslnými vakcínami?

04.06.2015 10:42

Zaslaný dotaz: Nechci očkovat dceru!

Datum:

25.05.2015 23:07

Předmět: 

Nechci očkovat dceru!

Text:

Dobrý den,  chtěla bych od Vás poradit. Jsem těhotná a rozhodla jsem, že nechci očkovat dceru, která se má narodit za měsíc. Jak mám přesvědčit pediatričku, aby neočkovala mou dceru nesmyslným očkováním. Mám na to nárok odmítnout očkování, na koho se mám obrátit? Např. musím se někam přihlásit a podepsat jako člen "Matky, které neočkují dítě" nebo něco takového? A kde a na koho se mohu obrátit? Na úřad-matriku? Nebo nějaká nezisková organizace? Předem děkuji za odpověď.

Naše odpověď:

            Praktickému lékaři zákon nestanovuje a ani nemůže stanovovat povinnost dítě očkovat. Lékař má pouze povinnost vás seznámit s přínosy a riziky každého navrhovaného úkonu /výkonu, tedy i očkování. Tuto povinnost mu stanovuje  mezinárodní Úmluva o biomedicíně i naše zákony.

            Jen na vás, jako na pacientovi, či jako na zástupci dítěte,  jak se rozhodnete. Dítě je klientem lékaře a ten je placen prostřednictvím zdravotní pojišťovny, dostává tedy i platby za poskytnuté informace.
            Skutečnost, že nějaký zákon vlastně nařizuje kladné rozhodnutí o  očkování vám, jako zástupci dítěte rozhodně nelze vykládat tak, že něco takového nařizuje lékaři.  Vy máte na rozdíl od lékaře složitější situaci, protože požadavek ze  zákona O veřejném zdraví, který chce údajně lékař sledovat,   může být v rozporu s jinými zákony, např. se zákonem o rodině.

            Od lékaře chtějte v každém případě takové informace, které hovoří o tom, co je nejlepší v možném zájmu dítěte. Chtějte, aby vám podal úplné a pravdivé informace a nic podstatného nezamlčel. Důvodem je to, abyste se pak chybně
nerozhodli s partnerem  v době, kdy zastupujete své dítě,  protože jste obdrželi klamavé informace od lékaře.

            Vy nemáte vůči praktickému lékaři žádné povinnosti, nemáte tedy ani povinnost přesvědčovat lékaře o Vašem rozhodnutí. Pro poctivého lékaře by bylo toto vaše konání (odmítání očkování) nešťastné. Pro nepoctivého lékaře to bude naopak vítaný postup.

            Samozřejmě, že je nutné a oboustranně výhodné sepsat zprávu o tom, jaké informace vám ošetřující lékař poskytl a nechat si je potvrdit. Nesmíte se však nechat vmanipulovat do situace, kdy od vás bude chtít lékař podepsat obecné prohlášení či revers typu "byli jsme seznámeni s přínosy a riziky očkování a odmítáme ho ", protože vy  přece ta konkrétní rizika neznáte. Tedy, lékaři dejte formulář, že chcete písemně konkrétní přínosy i rizika u všech navrhovaných očkování pro dítě, abyste se mohli s partnerem zodpovědně rozhodnout.

            Můžete napsat, že v zájmu dítěte je, aby rozhodně lékař, který bude podávat informace k vakcinaci, učinil tak nezávisle na vašem rozhodnutí právě k  očkování. A  tedy maximálně potvrzujete, že u registrovaného lékaře pro dítě placeného z veřejných prostředků nechcete po obdržených informací aplikovat a pojišťovnou proplatit žádné očkování pro dítě.

            Lékař by vám měl odpovědět i na vaše dotazy. Tedy i na dotaz týkající se ochrany veřejného zdraví. Je možné, že z odborných informací poskytnutých lékařem dovodíte a napíšete lékaři do dokumentace, že požadavek zákonodárce ve skutečnosti tuto ochranu dle informací od lékaře u některých očkování minimálně nesleduje. Je tedy vhodné zeptat lékaře písemně  např.  zda lze přenést tetanus z vašeho dítěte  na jiného člověka. A následně napsat  lékaři k založení do dokumentace jakési vyjádření k poskytnutým informacím, kde zpochybníte nutnost očkování proti tetanu z důvodu ochrany  veřejného zdraví, názor zákonodárce dle vás nevychází z vědeckých poznatků. Stále to ale neznamená, že napíšete přímo, jak očkování v budoucnu odmítáte, je jen správné  potvrdit, jaké konkrétní informace k očkování jste obdrželi a připojit  vaše vyjádření k nim. 

            Nemusíte přitom lékaře nějak více zatěžovat, ze zahraničí je popsán případ, kdy matka dostala informace k očkování pouze na letáku, ale bylo zde konkrétně uvedeno, jaká je pravděpodobnost  po očkování proti dětské obrně, že dítě ochrne (jednalo se o očkování na lžičku). V Čechách byly kdysi k tomuto očkování byly žádány informace o přínosech a rizicích. Dotazovaná lékařka bohužel  napsala písemně jen to, že očkování je obvykle dobře snášeno. Hygiena na to nereagovala. Tedy, v Čechách nesmíte nikdy lékaři obecně potvrdit, že vás o rizicích informoval, protože pak nemáte důkaz, o jakých vás ve skutečnosti  informoval.

            Je lépe předejít situacci, kdy  vám lékař začne tvrdit, že máte povinnost očkovat, což se někdy stává i kvůli počátečnímu přístupu rodičů. Lékař má samozřejmě jednodušší situaci s očkujícími rodiči. Zároveň si je také vědom toho, že neočkované děti ho mohou nakazit - pokud je sám lékař antivax a odmítá se dávat přeočkovávat třeba kvůli vedlejším účinkům.  To má ale za následek, že neočkovaný lékař  může ohrozit novorozence třeba černým kašlem.

            Proto u informací k očkování má lékař poskytnout informace i jak je nutné dítě a pozdější dospělou osobu očkovat, aby třeba jednou nebyly černým kašlem ohroženy novorozené děti vašeho dítěte od rodičů. Dříve, když se proti černému kašli neočkovalo, děti ho prodělali a novorozenci měli po té protilátky od matky. Nyní, bohužel kvůli očkování,  děti po narození protilátky nemají.           

            Lékař by vám měl doporučit vhodné očkovací schéma, i zde ale narazíme na to, že zákonodárce jako vhodné schéma navrhuje (Infanrix Hexa 3+1), přestože je dostatečné schéma 2+1. I toto je tedy vhodné okomentovat ve vyjádření k poskytnutým informacím od lékaře.

            I když je pravda, že řada rodičů se cítí pevně rozhodnuta podstoupit očkování/ či neočkování, nelze jim jako zástupcům dítěte doporučit, aby ulehčili lékaři či zástupcům státu (hygieně) postup a nevyžadovali k očkování dostat  pravdivé  informace.

            Registrovat dítě u lékaře placeného z veřejných prostředků je právem občanů (dospělých i dětí),  ne jejich povinností. Listina základních lidských práv stanovuje stejná práva všem dětem i dospělým. Lékař placený z veřejných prostředků má tedy pouze povinnost informace poskytnout, vy na jejich základě můžete zpochybnit povinnost, kterou stanovuje zákonodárce. Např. proto, že ve všech případech se nebude jednat o očkování z důvodu ochrany veřejného zdraví.

            I přesto, že můžete u lékaře placeného z veřejných prostředků dítě kdykoliv zaregistrovat i odhlásit, nedoporučujeme vyhovět nátlaku lékaře ve smyslu- vy
nechcete očkovat, chcete moc informací, tak ke mě nechoďte. S velkou pravděpodobností půjde o lékaře, který se sám odmítá očkovat. Není pravda, že by měl lékař problémy, pokud skutečně lze dovodit, že jedná se sebevědomým rodičem a přímo nepřesvědčuje lékař k neočkování.  

            Jsou zdokumentovány  případy, kdy lékařka  odmítala poskytnout informace k očkování, poskytovala lživé  informace hygieně a  nikdo ji pokutovat
nechce, byť je informován i ministr (je možné zaslat tyto dokumenty - i vaší lékařce, pokud nám vysvětlí své obavy,  bude tvrdit, že se bojí).