Jak očkovat proti příušnicím?

10.10.2016 00:00

    [...]

    Zatím je k dispozici jediná práce [Ogbuanu IU 2012], která hodnotila podávání celkem 3 dávek vakcíny proti příušnicím (v kombinované vakcíně MMR). Autoři hodnotili dopad třetí dávky u studentů ve věku 11-17 let během propuknutí příušnic v severovýchodní komunitě v Orange County (USA) v letech 2009-10. Studentům byla nabídnuta možnost se nechat očkovat nad rámec stávajících doporučení třetí dávkou příušnicové vakcíny. Účinnost očkování třetí dávkou byla hodnocena mezi obdobím před očkováním (21 dní) a 21 dní po očkování. Zatímco relativní riziko u studentů původně očkovaných 2 dávkami zůstalo sice 0,3, ovšem bez statistické významnosti, u studentům s podanou třetí dávkou došlo ke statisticky významnému poklesu tohoto rizika na 0,04 a byli tak významně chráněni vůči příušnicím z 96 % (73-99 %).

    Podávání třetí dávky MMR vakcíny nikterak nesnižovalo toleranci tohoto očkování, neboť nebyla zaznamenána žádná závažná nežádoucí příhoda a četnost očekávaných reakcí byla odpovídající četnosti po aplikaci první nebo druhé dávky. Nejčastěji se objevovaly lokální reakce, jako je bolest, zarudnutí nebo otok v místě vpichu nebo bolest svalů či kloubů u celkem 7 % očkovaných. Tato práce přinesla důkaz o příznivém dopadu aplikace třetí dávky vakcíny obsahující příušnicovou složku v komunitě, kde propuknou příušnice.

 

    Více na stránce Vakciny.net.

    Komentář šéfredaktora: Problém je, že bezpečnost očkování byla sledována pouze 2 týdny od data očkování, přičmž je známo, že u MMR vakcíny se dostavují nežádoucí účinky s opoždením týdne-dvou (než se živé vakcinační viry namnoží natolik, že si je imunitní systém všimne), takže takovéto omezení délky sledování nežádoucích účinků zabraňuje zjištění drtivé většiny vážnejších nežádoucích účinků a nemožno ho vyhodnotiť nijak jinak než jako podvod.