Jak správně indikovat a vykázat očkování

25.01.2017 00:00

    [...]

    V případě pravidelného očkování je distribuce očkovací látky k lékařům zajišťována distributorem, a to na základě smlouvy uzavřené se zdravotními pojišťovnami. Úhrada je pak realizována mezi pojišťovnou a distributorem, samozřejmě při splnění stanovených podmínek.

    První podmínkou úhrady je provedení pravidelného očkování v souladu s právními předpisy, tj. se zákonem o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.) a vyhláškou o očkování proti infekčním nemocem (vyhláška č. 537/2006 Sb.). Očkování tedy musí být provedeno oprávněným poskytovatelem, správnou a schválenou očkovací látkou a v neposlední řadě v souladu s očkovacím kalendářem a nastavenými termíny.

 

    Více na stránce Zdravotnický deník.