Je bezpečnost očkování proti HPV jen iluzí, kterou při životě udržuje zatajování vědeckých údajů?

18.01.2016 12:03

SaneVax, Inc.15.I.2016Norma Erickson

 

    Původní článek Is HPV Vaccine Safety an Illusion Maintained by Suppression of Science?
    z angličtiny přeložil Ing. Marián Fillo.

 

logo SaneVax, Inc.    Ve čtvrtek 14.I.2016 poslal Dr. Sin Hang Lee otevřený dopis — stížnost ke generální ředitelce Světové zdravotnické organizace (angl. World Health Organization = WHO) Dr. Margaret Chan, ve které obviňuje členy Celosvětového poradního výboru pro bezpečnost očkování (angl. Global Advisory Committee on Vaccine Safety = GACVS), Středisko pro potlačování a předcházení nemocem v USA (Centers for Disease Control and prevention = CDC), Ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí Japonska, jakož i další z manipulace s daty a ze zatajování vědeckých údajů ve snaze udržet iluzi o bezpečnosti očkovacích látek proti lidskému papilomového viru (angl. Human Papilloma Virus = HPV) navzdory přesvědčivě dokazujícímu opaku.

    Dr. Lee ve svém dopise uvádí, že řada e-mailů, nedávno odhalených pomocí žádosti na základě Zákon o svobodném přístupu k informacím na Novém Zélandu, dokazuje, že Dr. Robert Pless, vedoucí GACVS, Dr. Nabae Koji z Ministerstva zdravotnictví Japonska, Dr. Melinda Wharton ze CDC, Dr. Helen Petousis-Harris z Aucklandské univerzity na Novém Zélandu a další (včetně představitelů WHO) mohou být zapleteni do úmyslného zavádění japonského odborného průzkumu bezpečnosti vakcín proti HPV před, během a po veřejném slyšení v Tokiu dne 26.II.2014.

    Ve stížnosti se píše, že poskytnuté e-maily jasně prokazují, že tato skupina představitelů WHO a vládních zaměstnanců, odpovědných za poradenství odbornému výboru japonské vlády ohledně bezpečnosti očkování proti HPV, věděla před veřejným slyšením 26.II.2014 v Tokiu, že jeden z jejich vlastních odborníků vědecky dokázal, že očkování proti HPV zvyšuje hladinu cytokinů, včetně tumor nekrotizujícího faktoru (TNF), obzvláště v místě vpichu vakcínu, a to výrazně více než jiné vakcíny. Rozhodli se však zatajit tuto informaci během zmíněného veřejného slyšení.

    Samozřejmě, tento kus vědeckých údajů, který byl známý všem členům skupiny, není uveden ani v stanovisku GACVS k bezpečnosti očkování proti HPV, které bylo vydáno 12.III.2014. Naneštěstí pro příjemce zdravotní péče, totéž stanovisko GACVS se stále používá na ujišťování zdravotnických úředníků, osob, což rozhodují o politice, a samotných zdravotníků po celém světě, že není důvod k jakékoli obavy z nebezpečnosti vakcín proti HPV.

    Dr. Lee uzavřel svou stížnost jednoduchým tvrzením, že je znám nejméně jeden mechanismus, který vysvětluje, proč vážně nežádoucí účinky nastávají po očkování proti HPV mnohem častěji než po jiných očkováních a proč někteří náchylní lidé mohou v důsledku tohoto očkování utrpět náhlou nevysvětlitelnou smrt. Ukazuje se, že to patří mezi údaje, které „odborníci“ považovali za nutné zatajit.

    Dr. Lee píše:

„Ti, jejichž jména se objevují v mé stížnosti, a všichni, co zaslepeně zamítají oprávněné obavy z nebezpečnosti očkování proti HPV, jen aby se v tomto očkování mohlo pokračovat, by měly být hnáni k zodpovědnosti za své činy. Není žádné výmluvy pro úmyslné nedodržováním vědeckých důkazů. Není žádné výmluvy pro zavádění celosvětových tvůrců očkovací politiky, a to na úkor zájmů veřejného zdraví. Není žádné výmluvy pro tak nehorázné narušení důvěry veřejnosti.“

 

Zdroje: