Je třeba „naladit“ novináře na stejnou notu, aneb když jde o očkování, je třeba placené PR

23.02.2016 14:22

Martin Rotter

 

fotografie: Martin Rotter    Česká vakcinologická společnost došla během posledních let k závěru, že v českých lesích a hájích je málo osvícených novinářů, kteří by pěli ódy na očkovací systém.

    Česká vakcinologická společnost ČLS JEP (dále ČVS) je v ČR středobodem oficiálního dění kolem očkování. Je to taková ústřední entita složená ze samých lékařů hygieniků, lékařů epidemiologů a všech možných dalších lékařů.

    ČVS se profiluje jako:

Dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.

    Hezké. Mějme tedy tuto úhledně krásnou grupu taktních bílokabátníků, kteří si zakládají na tom, že jsou NEzávislí. Nezavislí na všem. Na lobby, na politických náladách, na sociálních otřesech. Tihleti doktoři, to jsou skály! Nezávislé, tvrdé, neoblomné, vědecké, exaktně zaměřené skály!

    Tahleta vědecká skaliska se shodla na tom, že je třeba bojovat proti útlé skupince podivně organizovaných, bídně se oblékajících lidí, kteří protestují s domorodeckým houkáním, hulákáním, hasičskými houkačkami a transparenty proti totalitním systému očkování v ČR. Ty lékařské skály se shodly na tom, že je třeba bojovat všemi možnými prostředky a jsou ochotni za ně zaplatit penězi. Co je nejlepším prostředkem boje proti nechtěnému názoru skupiny lidí? Kromě stalinistického GULagu je to lobby.

    Ach, ta lobby. Ta nesouměrná, nehmatatelná, amorfní entita. Ten svatý a zlatý grál všeho doktorstva! Ten generátor krásných, souměrných a hmatatelných výsledků.

    I řekli si doktoři, proč ne? Lobby je fajn. Zaplatíme si lobby. Kam ji ale namířit? Na ty otrhané antivax magory? Na ostatní doktory?

„Musíme přece táhnout za jeden provaz.“

    Ne, ne a ne. Nejlepším je nabít lobby tou nejostřejší municí a namířit hlaveň na novináře. Novinář, to je ideální rozprašovač a šiřitel myšlenek, dalece přesahující nejgeniálnější filosofy. Geniálního filosofa totiž pochopí jen rozumný člověk. Hloupého novináře pochopí i tupec.

    Vážení členové velectěné ČVS tedy sezvali vybranou sortu novinářů hned na tři vzdělávací/propagandistické seance. Bylo třeba novináře informovat o tom, že

„k očkování se aktivně vyjadřuje několik lékařů s alternativními názory, kteří nejsou svou odborností specialisty na vakcinologii.“

    Stejně tak se k očkování vyjadřuje například místopředsedkyně ČVS MUDr. Hana Cabrnochová, která taktéž není specialistkou na vakcinologii, je dětskou lékařkou. Podle ČVS bylo třeba novináře (jak je vybírali?) upozornit, že je třeba

„rozlišovat odbornost, znalost a tedy i důvěryhodnost lékařů vyjadřujících se k očkování.“

    ČVS rázně říká, že

„téma očkování si přivlastňují ne-vakcinologové s alternativními názory.“

    Jak si lze přivlastnit takovou nehmotnou věc? Není snad dočasné „přivlastnění“ si tématu základem dialogu, a proto základem každé společnosti založené na dialogu?

    Na přednáškách přednášela osoba nanejvýš osvícená, plk. prof. MUDr. Chlíbek Roman, Ph.D.

    Takže, když si antivax píše ty jejich články, pořádá si ty jejich hloupé demonstrace a provozuje ty jejich stupidní weby, ČVS musí vše přenést na zcela jinou úroveň, protože dnešní společnost konzumuje novinářské žvásty jako kostky cukru.

    ČVS samozřejmě na pořádné PR najalo externí společnost. Ta vyhodnotila, že ČVS nemá s antivax doktory ani dalšími lidmi vést žádný přímý dialog. Takže entita, která v ČR božsky rozhoduje o všem kolem očkování má ignorovat svého protivníka a nepouštět se s ním do dialogu. Hmm. Místo toho má působit na novináře. Chytré.

    Bylo „proškoleno“ 16 klíčových novinářů, včetně „vytížené redaktorky hlavních zpráv ČT“. Otázku, v jakém smyslu klíčových, ponechám na nejhlubších fantaziích a entusiastických představách čtenáře. Nabízí se otázka, zda je takové „vzdělávání“ redaktorky ČT vůbec legální. To, že je neetické a nemorální netřeba rozporovat. PR kampaň pro ČVS zpracovala společnost AMI Communications, která mimochodem už více než 10 let poskytuje své služby také společnosti GlaxoSmithKline, která jest patrně největším dodavatelem vakcín v ČR.

    PR bylo tak efektivní, že podle souhrnu celé té akce, by ekvivalentní reklama se stejným dopadem na veřejnost stála téměř 3 milony Kč. To už je tedy řádná reklamička, viďte.

    Nabízí se další otázka, kdo to platil? Kolik to PR stálo?

 

    Zdroj