K posílení represí neočkovaných dětí v ČR neexistuje vůbec žádný důvod

18.03.2015 20:29

MUDr. Jan Vavrečka, Ph.D.

 

    Pokud se dnes podíváme na 31 vyspělých zemí Evropy a zaměříme pozornost na represivní opatření uplatňovaná vůči neočkovaným (nebo neúplně očkovaným) dětem zjistíme jednu skutečnost: Česká republika vynucuje jako podmínku přístupu do mateřské školky 9 očkování. Tím omezuje děti ve věku 3-6ti let. Česká republika dále vynucuje jako podmínku přístupu na dětské tábory 9 očkování. Tím omezuje děti ve věku 6-18 let.

    Pokud tyto dvě represe uvážíme společně, poté nenalezneme mezi 31 státy Evropy žádnou zemi, která by byla přísnější. Česká republika je v rozsahu represí neočkovaných dětí již dnes unikát, který nemá v Evropě konkurenci. Francie sice také vynucuje očkování i na dětských akcích, ale jedná se pouze o 3 očkování.

Represe neočkovaných dětí v právu 31 zemí (EU + 3)

    Je proto nesporné, až již zastáváte jakýkoliv názor, že již dnes je Česká republika v ochraně veřejného zdraví a práv dětí buď tou nejlepší nebo tou nejhorší zemí v Evropě. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví (tisk 270/0) navrhuje současné represe dětí ještě rozšířit na všechny tzv. dětské skupiny. Položme si k tomu správnou otázku: Jaký důvod a jaká potřeba vede naše lékaře a politiky k tomu, abychom byli v Evropě v represích neočkovaných dětí ještě lepší než nejlepší? Nebo se zeptejme takto: Jaký důvod a jaká potřeba vede naše lékaře a politiky k tomu, abychom byli v Evropě ještě horší než nejhorší?

    A odpovězme si logicky a kriticky, že nic rozumného a správného, to v tomto případě určitě nebude. Jedná se o projev mocenské svévole v selhávajícím systému bez účinné kontroly.