Kdo je to vlastně antivakcionista a v čem je jeho kouzlo?

13.05.2016 13:13

MUDr. Jan Vavrečka, Ph.D.

 

fotografie: MUDr. Jan Vavrečka, Ph.D.    Pojmy jako antivakcionista, antivaxer, odmítač očkování, antivax apod. jsou stále více používanou mediální a lobbistickou hantýrkou. Důvod je jednoduchý. Lidí, kteří z nějakého důvodu, který se někomu nedaří zastavit, přestávají důvěřovat očkovací politice státu a tvrzením lékařských lobby, přibývá.

    Každému, kdo trošku zná základní manipulativní techniky je jasné, že se jedná o „eliminační nálepku“. Je to pojem, vůči jehož obsahu byla ve veřejném mínění cíleně etablována negativní emocionální reflexe. Je v různých vazbách dlouhodobě propojován s pojmy hloupost, laik, nekritičnost, neodbornost, naivita, aktivismus, matky (kvůli polohovému důrazu na žensky-intuitivní a nikoliv mužsky-racionální typ rozhodování), omyl, konspirace apod.

    Vytvoření všeobecné eliminační nálepky je typickým nástrojem bezstrukturního řízení společnosti. Je to vlastně kumšt a kus dobře odvedeného sprostého reklamně-mediálního řemesla. Umožňuje to takovou nálepku poté plácnout na čelo každému, koho je zkrátka potřeba „sejmout“. Již pouhé použití tohoto pojmu v podvědomí veřejnosti škatulkuje adresáta eliminační nálepky mezi — zkrátka mezi antivakcionisty. Fuj! Blééé!

 

Účel a jeho prostředky

    Slova v jazyce slouží primárně k tomu, abychom si navzájem správně porozuměli. Proto musí mít především jasný obsah a ten obsah musí být stejně jasný všem, kteří takové slovo používají. Avšak eliminační nálepky, které mají pouze podobu slov a pojmů, slouží primárně k úplně jinému účelu. Slouží k veřejnému nálepkování a sestřelování lidí a názorových oponentů. Pro tento účel byly totiž vytvořeny. Není zde přirozeně položen důraz na vyjasnění jejich obsahu, protože jejich obsah není pro tvůrce eliminační nálepky vlastně důležitý a podstatný. Podstatné je, aby eliminační nálepku bylo možné snadno a účinně použít proti nepříteli pokud možno v „celé šíři“ takového nepřítele.

    Pokud chcete rozlišit a přijít na to, co je běžný pojem jazyka a co je eliminační nálepka, do jejíhož vytvoření někdo skrytě obvykle dost investoval, existuje jeden nástroj, který vám může pomoci. Stačí se jen zeptat těch, kteří nálepku typicky používají, co to vlastně přesně je.

 

Odpověď maří investici

    Čím více totiž někdo upřesní věcný obsah eliminační nálepky, tím více sám sobě omezí možnosti jejího následného používání. Vlastně tím zmaří částečně účel, pro který byla eliminační nálepka vytvořena a etablována. Pokud takovou otázku položíte hlupáčkovi, který neví, o co jde (naivní uživatel nálepky), do odpovědi se může snadno zamotat. Čím více se bude snažit vymotat, tím obvykle hůře pro něj — i pro nálepku. Lidé, kteří opravdu vědí, o co jde, vám poté neodpoví, nebo odpoví jen vyhýbavě či nesrozumitelně. Nebudou si přece ničit a omezovat vlastní dlouhodobě budovaný bitevní a manipulační nástroj. I tyto reakce vám však tyto skryté skutečnosti prozradí a stačí pro odhalení eliminační nálepky.

 

Pojďme k věci

    Jak toto minimum teorie manipulace souvisí s pojmem antivakcionista? Nu položme si tu jednoduchou otázku sami: Kdo je antivakcionista a kdo jím už není a proč? Zkuste si svou vlastní odpověď nyní napsat na papír.

    Pokud by antivakcionista byl pojem jazyka, který slouží k tomu, abychom si navzájem porozuměli, neměli byste především moc váhat. Pokud jste na ale rozpacích, pak něco není úplně v pořádku. Není přece možné v běžné řeči používat termín, kterému každý můžeme rozumět vlastně úplně jinak. To si poté především vůbec rozumět nebudeme a nebudeme se chápat v obsahu námi sděleného. Bude to příčinou mnoha omylů a nedorozumění. Každému běžnému pojmu jazyka by takový stav opravdu velmi vadil. Právě eliminační nálepce to ale může být úplně jedno.

 

Tři hraniční možnosti

    V čem je obsah pojmu antivakcionista nejistý? K tomuto účelu je potřeba si uvědomit různé logické varianty možného obsahu tohoto pojmu:

  1. Antivakcionista, antivaxer, odmítač očkování — může být určitě člověk, který odmítá všechna očkování apriori. Je zkrátka vždy proti nim. Antivakcionista by nikdy ničím nikoho neočkoval.
  2. Antivakcionista, antivaxer, odmítač očkování — může být ale také člověk, který odmítá alespoň jedno očkování. Existuje tedy alespoň jedno veřejně doporučované očkování, které by antivakcionista nikdy nedoporučil a nikdy by jím plošně neočkoval.
  3. Antivakcionista, antivaxer, odmítač očkování — může být ale také člověk, který odmítá pouhý určitý prvek aktuální očkovací politiky státu, když prvek považuje za nerozumný, iracionální, zbytečný, lživě odůvodněný apod. Takovým prvkem může být třeba očkovací kalendář, přístup k uznatelným kontraindikacím očkování, určitá odborná argumentace obhajující očkování a jeho bezpečnost nebo nebezpečnost konkrétní vakcíny, případně (v některých zemích) vyhazování neočkovaných dětí z mateřských školek a dětských kolektivů.
  4. Antivakcionista, antivaxer, odmítač očkování — může být také někdo pohybující se mezi variantami 1, 2 a 3.

    Je zjevné, že varianty 1, 2 a 3 jsou navzájem opravdu velice ale velice odlišné. Do těchto hraničních kategorií patří lidé zásadně odlišných názorů a přístupu k věci samé.

 

Mlčeti — zlato

    Pokud bychom odpověděli, že za antivakcionisty považujeme lidi 1. kategorie, poté můžeme asi snadno udržovat veřejný odpor k těmto lidem. Avšak velmi zásadním způsobem tím zmenšíme skupinu lidí, které tímto pojmem budeme moci nálepkovat. Pokud odpovíme právě takto, poté upřesníme význam pojmu, budeme si konečně rozumět, ale velmi poškodíme eliminační nálepku a její funkcionalitu.

    Pokud bychom odpověděli, že za antivakcionisty považujeme lidi 2. nebo 3. kategorie, určitě zachováme velký rozsah skupin, vůči kterým budeme moci pojem antivakcionista používat. Bohužel to v mnoha případech už mohou být i velmi rozumní, slušní, odborně vzdělaní a velmi inteligentní lidé, kteří jsou pouze kritičtí k některým izolovaným věcem a jevům v oblasti očkování. V takové situaci nelze korektně přisuzovat a udržovat pojmu antivakcionista hanlivý a opovrženíhodný nádech a význam. Bylo by to zjevně nesprávné, místy až absurdní. Pokud odpovíme právě takto, poté upřesníme význam pojmu, budeme si konečně rozumět, ale opět velmi poškodíme eliminační nálepku a její funkcionalitu.

    Pokud bychom odpověděli, že za antivakcionisty považujeme lidi ze 4. kategorie, bude to zjevný pokus o maximálně neurčitou a vyhýbavou odpověď. Tedy pokud současně neupřesníme, kde spatřujeme onu hranici. Naivní uživatelé nálepky ji určit nedokáží. Stratégové manipulace ji určit chtít nebudou. Pokud odpovíme právě takto, poté význam pojmu především neupřesníme a nebudeme si stále navzájem moci rozumět. Funkcionalita eliminační nálepky však zůstane s neurčitostí obsahu pojmu zachována.

 

Proč je dobré to vědět?

    Čím více víte o technikách bezstrukturních manipulací, tím méně budete sami takovým manipulacím podléhat. Pokud dokážete tyto manipulace rozlišit, rozpoznáte také manipulátory a budete se moci lépe a více uvědoměle rozhodnout, jak naložíte se svou důvěrou. Očkování a související problematika je nesmírně složitá věc. Doufat, že to pochopíte z faktů a z argumentů a sami přijdete věci na kloub nakonec nejlépe, je spíše naivní. Budete muset více či méně zkrátka věřit jiným. Mýlit se přitom může každý subjekt vaší důvěry. Neúmyslný omyl však rozpoznáte jen těžko. Avšak rozlišit lháře, manipulátory a nakonec i ty naivní (neinformované) uživatele profesionálních nástrojů manipulace přeci jen můžete. Můžete, když o tom budete chtít alespoň trošku něco vědět. A já věřím, že chtít budete.

 

K tomu viz článek:

 

Další články MUDr. Jana Vavrečky, Ph.D.: