Kdo spálil v Severní i Jižní Americe spalničky?

26.10.2016 00:00

    [...]

    Skutečností je, že očkovací programy namířené proti spalničkám zcela nesporně zaznamenaly úspěch ve smyslu významného snížení celosvětové incidence klinických případů spalniček. Hodnota incidence sama o sobě však není správné měřítko úspěchu, což média a lobbisté obvykle podávají jinak.

    Podstatné je, kolika a jakým zdravotním postižením tím vším bylo preventivně zabráněno a kolik a jakých zdravotních postižení tím vším očkováním bylo na druhé straně zapříčiněno. V každé zemi – s ohledem na její podmínky – by to počítání přitom bylo jiné a někdy i výrazně. (Například podvýživa a špatné hygienické podmínky v některých zemích světa snižují účinnost a tedy i celkový přínos očkování a naopak akcentují jeho rizika a možné nežádoucí účinky apod.)

 

    Více ma stránce Vitalia.cz.