Konečně redukovaná vakcína pro předškoláky

11.04.2016 00:00

    Od letošního března (2016) došlo po 5 letech k dlouhodobě požadované změně náhrady tradiční dětské vakcíny Infanrix za redukovanou vakcínu Boostrix (výhledově lze očekávat také Adacel). Rodiče si již nemusí hradit tuto vakcínu a jejich dítě bude automaticky redukovanou vakcínou v 5 letech přeočkováno. Proč to tak dlouho trvalo, když vhodnost očkování redukovanou vakcínou je známá od nového tisíciletí, zůstane navždy tajemstvím.

    Už na počátku nového tisíciletí byly publikované studie či sledování [Scheifele DW et al. 2005], která uváděla zvýšený výskyt postvakcinačních reakcí u dětí ve věku 4-6 let po očkování původní dětskou vakcínou proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli (s acelulárními složkami). K tomuto jevu docházelo výhradně jen u dětí, které byly v raném dětství očkovány acelulární pertusovou vakcínou v kombinaci s ostatním dětským očkováním.

 

    Více na stránce Vakciny.net.