Konflikt zájmů ředitele Prymuly? Horší, než se na první pohled zdálo

30.06.2016 00:00

    Před deseti dny jsme zveřejnili článek Milióny ve víru konfliktu zájmů vrchního vakcinologa profesora Prymuly, kde jsme upozornili na konflikt zájmů profesora Romana Prymuly. Ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové a šéf České vakcinologické společnosti působí ve firmě své dcery Biovomed s.r.o., která inkasuje od farmaceutických firem ročně přes 41 miliónů korun. Z této částky rodinné firmě zůstane 7,1 miliónu jako zisk před zdaněním a 3,5 miliónu korun si vyplatí dva její zaměstnanci. Zdravotnický deník nyní využil zákon o střetu zájmů (č. 159/2006) a po mnoha urgencích se mu podařilo nahlédnout do tzv. Registru oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři, který vede ministerstvo zdravotnictví. Zjistili jsme, že Roman Prymula od roku 2010 vydělal, kromě svého platu ředitele FN, více než 32 miliónů korun, že tyto peníze vykazoval každý rok jiným způsobem a v oznámení neuvedl své působení ve firmě Biovomed s.r.o. Na základě těchto zjištění byl dnes odvolán z postu ředitele FN Hradec Králové.

    [...]

    Přichází klíčový rok 2014, který ukazuje nesoulad mezi deklarovanými příjmy a jejich reálným „odkloněním“ do rodinné firmy. Profesor Prymula nadále pobírá mzdu ve FVZ (223.049 Kč ) a stoupají mu i příjmy na LF UK (259.817 Kč). Jako příjmy „věda a výzkum OSVČ“ Prymula uvádí 3.343.230 korun. Ve stejném roce podle obchodního rejstříku ale firma Bivomed jeho dcery vykazuje příjem před zdaněním 7.165.469 korun. Firma má dva zaměstnance a osobní náklady (výše odměn pro zaměstnance) 3.526.000 korun. Jak tyto částky vnímat? Prymula byl v té době prokurou firmy Biovomed, sám ve svých příjmech z minulých let přiznává, že pod značkou „Biovomed“, tehdy neziskovým spolkem, dosahoval osobních příjmů několika miliónů korun. Od roku 2014, kdy činnosti spolku naplno převzala firma, jdou za ní i zisky, které dříve měl spolek. Může se najednou pan profesor tvářit, že se ho netýkají? Prymula navíc v oznámení uvádí, že cca 3,3 miliónu korun získal jako OSVČ, nemohl je tedy získat jako zaměstnanec firmy své dcery, leda že by v oznámení lhal. Nemůžeme tedy jinak, než částky sčítat a konstatovat, že v roce 2014 nateklo do „rodiny“ (tj. zisk rodinné firmy, platy dvou zaměstnanců rodinné firmy a příjem „věda výzkum“ OSVČ prof. Prymuly) celkem téměř 14 miliónů korun!

 

    Více na stránce Zdravotnický deník.