Kulatý stůl na téma „Problematika očkování“ v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v úterý 14.IV.2015 od 9:00

14.04.2015 09:00

logo PSPČRPOSLANECKÁ
SNĚMOVNA
PARLAMENTU
ČESKÉ
REPUBLIKY
 

 

P O Z V Á N K A

na kulatý stůl

pořádaný Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
pod záštitou místopředsedkyně výboru Mgr. Soni Markové
na téma

„Problematika očkování“

který se koná v úterý 14. dubna/apríla 2015 od 900
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1-Malá Strana,
místnost č. 48 / „Konírna“


Akce navazuje na březnový/marcový seminář k témuž tématu.

Na semináři vystoupí:

  • Mgr. Soňa Marková — místopředsedkyně Výboru PSPČR pro zdravotnictví
  • MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. — náměstek ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veř. zdraví, hlavní hygienik ČR
  • prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. — předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové
  • MUDr. Veronika Tichá — Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
  • MUDr. Ilona Hülleová — předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost
  • MUDr. Alena Šebková — předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP
  • Martina Suchánková — předsedkyně občanského sdružení ROZALIO
  • MUDr. Magda Zálešáková
  • MUDr. Jana Gandalovičová
  • Emilie Vallová


V závěru semináře bude prostor pro dotazy ze strany hostů i médií.


Mgr. Soňa Marková, v. r.
místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví


Prosíme o potvrzení Vaší účasti
e-mailem: vz@psp.cz nebo
telefonicky: (+420) 257 173 346 nebo 257 173 347 nebo 257 173 348 nebo 257 173 352
Kapacita zasedací místnosti je limitována.