Lékaři se snaží zastavit klesající trend v proočkovanosti proti IPO

01.11.2016 12:15

    [...]

    V ČR bylo v roce 2015 hlášeno 413 případů IPO, což znamená nárůst oproti předchozímu roku, kdy jich bylo zaznamenáno 337. Ve většině případů (383) onemocněla dospělá osoba, přičemž se potvrzuje setrvalý pokles incidence IPO u kojenců. Pneumokokové infekce patří mezi zásadní bakteriální komplikace akutních virových respiračních onemocnění jak v dětské, tak v dospělé populaci.

    [...]

    Od roku 2005 byla pro nejmenší děti v ČR k dispozici 7valentní konjugovaná vakcína, od roku 2009 přibyla 10valentní konjugovaná vakcína a 7valentní byla nahrazena 13valentní očkovací látkou. „Hrazená vakcinace byla poprvé schválena v roce 2007 pro rizikové děti do pěti let. Od roku 2010 byla schválena úhrada všem novorozencům, a to v podobě, kdy hrazená je 10valentní a 13valentní je s doplatkem. Současné doporučené očkovací schéma v ČR zahrnuje čtyři dávky (schéma 3 + 1),“ uvádí MUDr. Lenka Petroušová z Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava. Jak připomíná, zavedení úhrady vakcinace v roce 2010 se následně projevilo v poklesu incidence IPO u dětí do jednoho roku věku, ale i v kategorii 1–4 roky.

 

    Více na stránce Medical Tribune CZ.

    K tomu viz článek 5 rokov povinného očkovania proti pneumokokom na Slovensku.