Lidé odmítají represivní přístup v očkování, petice předána do sněmovny

20.05.2015 15:59

    Přes 20 tisíc podpisů bylo včera předáno do Poslanecké sněmovny v petici proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování. Petice vznikla jako reakce na vládní návrh novelizace zákona na ochranu veřejného zdraví 258/2000 Sb. Novela v oblasti očkování opět upřednostňuje represi namísto vysvětlování a individuálního přístupu, naprosto se tak vzdaluje podmínkám běžným v západní Evropě.

    Petici v elektronické podobě podepsalo za necelé 3 měsíce 19.031 občanů. Přes krátkou časovou působnost petice se podařilo nasbírat i 1.380 podpisů na fyzické (papírové) podpisové archy. „Občané, především rodiče, situaci sledují a doufají v úpravu novely“, uvádí inciátorka petice Martina Suchánková ze spolku ROZALIO. „Nyní je jasné, že nebudou vyslyšeny všechny požadavky pojmenované v petici, ale pozměňovací návrhy některé požadavky reflektují.“

    Novelu zákona o ochraně veřejného zdraví čeká dnes, tj. 20.V.2015 třetí čtení ve sněmovně, kde budou poslanci hlasovat o pozměňovacích návrzích.

    Vítáme zejména tyto pozměňovací návrhy:

 • č. 2256, 2130, 2028, předkladatelka Nina Nováková a Jan Farský (TOP 09):
  -       zavedení individuálního očkovacího plánu a odpovědnosti státu za nežádoucí účinky očkování,
  -       možnost volby alternativní vakcíny, povinnost lékaře informovat o možnosti výběru očkovací látky a úhrada jiné vakcíny z veřejného zdravotního pojištění do výše úhrady standardní vakcíny
  -       zrušení podmínky očkování pro přístup na zotavovací akce a do předškolních zařízení
  -       zrušení sankcí pro organizátory zotavovacích akcí, mateřské školy a lékaře
 • č. 2264, předkladatel Vít Kaňkovský (KDU):
  -       zrušení zaváděného očkování bez souhlasu
 • č. 2037, předkladatel Josef Novotný (ČSSD):
  -       zrušení podmínky očkování k přístupu na zotavovací akce
  -       razantní snížení sankcí
   

    V rámci novely mělo dokonce dojít ke změně zákona o zdravotních službách, jenž by umožnila očkovat děti bez informovaného souhlasu rodičů. Po otevřeném dopise, který Liga lidských práv spolu se spolkem ROZALIO poslaly vládě, poslancům a ministrům, se podařilo dosáhnout příslibu odstranění tohoto přílepku. „Jsme rádi, že díky naší iniciativě se podařilo poslance upozornit na nebezpečný návrh zdravotnického výboru, který by umožňoval očkování i proti vůli rodičů. Naše obavy potvrdil i Parlamentní institut, který v posudku upozornil, že přijetí sporného návrhu by vedlo ke snížení lidskoprávního standardu a právní jistoty,“ uvádí právnička Ligy lidských práv Tereza Hrubá.

 

Komise k očkování bude patrně nevyvážená

    V novele ani v pozměňovacích návrzích není řešeno odškodnění za poškození zdraví po očkování. Přitom Národní imunizační komise doporučila vytvořit odškodňovací fond už v roce 2011 a rovněž Ústavní soud potřebu zavést odškodnění letos potvrdil.

    Ministerstvo  zdravotnictví s návrhy změn v této oblasti nepřichází. „Přestože ministr Němeček přislíbil, že letos v dubnu bude ustanovena komise k otázkám očkování se zastoupením odborníků i zástupců veřejnosti, zatím se komise ustavuje a nebyl navržen ani termín prvního jednání,“ uvádí Martina Suchánková.

    Liga lidských práv, která se dlouhodobě jako jediná organizace zabývá tématem očkování a ochrany spotřebitelů z právního pohledu, do komise i přes své žádosti přizvána nebyla. „Obáváme se, že pracovní komise, která bude z větší části tvořena zastánci represe v očkování, nemůže zajistit vyváženou diskusi a přinést potřebné změny v oblasti očkování,“ upozorňuje Tereza Hrubá.

    Text petice:

    Sněmovní tisk 270 s přeloženými pozměňovacími návrhy:

 

Bližší informace podají:

 • Martina Suchánková, ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování,
  e-mail: martina.suchankova@rozalio.cz,
  tel.: (+420) 605 214 798
 • Tereza Hrubá, právnička Ligy lidských práv,
  e-mail: thruba@llp.cz,
  tel.: (+420) 545 210 446

 

Fotografie k této tiskové zprávě:

 

Tisková zpráva v plném znění:

 

ROZALIO

     je spolek rodičů, které spojuje zájem o otázky zdraví našich dětí a pocit zodpovědnosti za ně. Problematika očkování s těmito otázkami bezprostředně souvisí. Vzhledem ke stávající právní úpravě očkování i převažujícímu postoji zúčastněných institucí podle nás zatím chybí věcná diskuse na toto téma a možnost diferencovaného, informovaného a individuálního rozhodování rodičů o očkování svých dětí. Usilujeme o zprostředkování všestranných informací o problematice očkování, abychom mohli podpořit rodiče v jejich zodpovědném rozhodování v otázkách zdraví jejich dětí. Vytváříme prostor pro věcnou diskusi o problematice očkování. Snažíme se ovlivnit právní úpravu očkování v ČR tak, aby konečné slovo v rozhodování o očkování dětí měli rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte, tak jak to odpovídá mezinárodním úmluvám, kterými je ČR vázána. Uznáváme přitom význam očkování a jeho reálný přínos v boji s infekčními chorobami.

    Více informací naleznete na www.rozalio.cz.