Limitovaná ochrana vůči příušnicím

21.03.2016 00:00

    [...]

    Ve Francii se proti příušnicím plošně očkuje od roku 1986 společně proti spalničkám a zarděnkám (MMR vakcínou). Původně vakcína obsahovala příušnicovou složku s vakcinačním kmenem Urabe, která byla od roku 1993 nahrazena kmenem Jeryl Lynn. V roce 1996 bylo očkování doplněno druhou dávkou podávanou dětem ve věku 11-13 let a hned v následujícím roce 1997 se druhá dávka přesunula do věku 3-6 let a u starších neočkovaných dětí ve věku 11-13 let bylo ponecháno doočkování (tzv. catch-up očkování). Od roku 2005 byla druhá dávka podávána ve druhém roce života. V letech 2008-09 byla hodnocena proočkovanost dětí mladších 15 let jako 96% pro jednu dávku a 84% pro dvě dávky.

    V roce 2013 se objevily případy příušnic u starších dětí a dospívajících (11-17 let) a u mladých dospělých (18-29 let), z nichž většina byla očkována 2 dávkami. Hodnocení přetrvávání ochrany vůči příušnicím se provedlo v uspořádání studie případů a kontrol. Účinnost očkování byla vypočtena z poměru šancí adjustovaného k věku, pohlaví, místa a počtu podaných dávek MMR vakcíny. Ukázalo se, že očkovaní 1 dávkou byli chráněni ze 49 % a očkovaní 2 dávkami z 55 % oproti neočkovaným. Průměrná délka doby mezi posledním očkováním a onemocněním příušnicemi byla 13 let. Mimo to autoři ukázali, že šance onemocnět příušnicemi každoročně stoupá o 10 % u očkovaných 2 dávkami MMR vakcíny.

 

    Více na stránce Vakciny.net.