Medicínské kontroverze, doktor Google a málo času…

19.12.2016 12:51

    [...]

    Výběr konkrétních kontroverzních témat, jako homeopatie, očkování, čínská medicína či domácí porody, byl dán i tím, že se organizátorům konference podařilo zajistit reprezentanty protipólů názorového spektra. Navíc šlo o témata, která dnes rezonují sdělovacími prostředky. „Jsem rád, že ve světě politické korektnosti, o níž říkám, že je možná milosrdnou, přesto lží, zaznívá slovo kontroverze. Řada věcí je kontroverzních nejen v medicíně, ale i v životě kolem nás,“ uvedl konferenci prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor UK. „Byli jsme sice varováni před zvoleným tématem, byli jsme varováni před některými lidmi… Doufám, že se zde nepopereme, a i pokud nebudeme odcházet poučeni, odejdeme alespoň pobaveni,“ dodal prezident ČLK MUDr. Milan Kubek.

    [...]

    Jak připomíná, všichni lékaři přicházejí do styku s pacienty, které lze označit jako doktor Google. Přijdou, z internetu přesně znají svoji diagnózu a od lékaře chtějí jen její potvrzení a léky. S tím pak souvisí druhý úpadek, kterým je ztráta schopnosti kritického myšlení spojená se ztrátou úcty k autoritám. Jde o relativizaci hodnot, jako je vzdělání, a neschopnost odlišit například vědecky podložený názor od reklamního sdělení. Třetí kontroverzí současné medicíny je podle prezidenta ČLK svoboda bez odpovědnosti, která se mění v anarchii.

 

    Více na stránce Medical Tribune CZ.