Ministerstvo odmítá odškodnit chlapce kvůli následkům povinného očkování

20.12.2016 17:24

    [...]

    Resort zdravotnictví odmítl odškodnění ze dvou důvodů. „Tím zásadním je, že neexistuje žádný právní titul, na základě kterého by bylo ministerstvo vůbec oprávněno poskytnout náhradu újmy v takové situaci. Vedle toho je však třeba zdůraznit, že právní zástupkyně žadatele neprokázala, že by újma na zdraví byla důsledkem podstoupeného očkování,“ vysvětlila pro Deník Referendum ředitelka odboru komunikace s veřejností resortu zdravotnictví Štěpánka Čechová.
    [...]

    „Odborní lékaři shledali, že jde o postižení v důsledku očkování. I přes veškerou léčebnou a rehabilitační péči nelze podle lékařů očekávat zlepšení. Proto rodiče chtějí pro svého synka spravedlivou kompenzaci trvalých následků, ale také kompenzaci za vynaložené náklady související s dosavadní léčbou,“ uvedla lidsko-právní organizace.

 

    Více na stránce Deník Referendum Domov.