Ministr Němeček jednal v Bratislavě s kolegy z EU

05.10.2016 00:00

    [...]

    Druhý den byl věnován dvěma tématům. Ministři nejdříve projednali možné postupy směřující k eliminaci tuberkulózy, která získává opět na vážnosti nejen díky nově se zvyšujícímu počtu onemocnění, ale také díky narůstající rezistenci na antibiotika, která omezuje možnosti léčby tuberkulózy, zejména její multirezistentní formy. V druhé části se ministři zdravotnictví věnovali specifickým výzvám v oblasti očkování, a to jednak v návaznosti na stoupající počty případů odmítání očkování, ale také v souvislosti s problémem zajištění dostatečných dávek očkovacích látek, např. pro sezónní očkování proti chřipce.

    Na závěr pozval pan ministr Němeček své kolegy na 6. konferenci Světové zdravotnické organizace Životní prostředí a zdraví, která se bude konat 13.–15. června 2017 v Ostravě. Konference Světové zdravotnické organizace (WHO) na téma životní prostředí a zdraví je pravidelným setkáním členských zemí Evropského regionu WHO na nejvyšší úrovni, pořádané přibližně jednou za 5 let za účasti ministrů zdravotnictví a životního prostředí celého regionu WHO (53 zemí, tj. 106 ministrů). Hlavním výstupem konference bude Ostravská deklarace, která bude definovat společnou evropskou politiku v klíčových oblastech životního prostředí a zdraví po roce 2020.

 

    Více na stránce Zdravotnictví + medicína.