Ministr zdravotnictví poprvé předstoupil před zástupce pacientů

14.12.2016 00:00

    [...]

    „Při nástupu do funkce jsem řekl, že chci být ministrem pacientů. Znělo to jako fráze, ale myslel jsem to vážně. Je nesmírně důležité, aby se o právech a potřebách pacientů hovořilo. Váš hlas je nejsilnější, ale zatím jako by byl nejméně slyšet, chceme to změnit,“ řekl ministr Miloslav Ludvík ve svém úvodním slově. Problematikou pacientů a pacientských organizací se dlouhodobě zabývá náměstkyně ministra Lenka Teska Arnoštová. „Děkuju moc za to, že od vás získáváme podněty. Založili jsme mailovou adresu propacienty@mzcr.cz, na ministerstvu probíhají pravidelná čtvrtletní setkání s pacientskými organizacemi, pro ně vydáváme bulletin, chtěli bychom založit speciální web a také obnovit tzv. Pacientskou radu jako poradní orgán ministerstva,“ popsala Lenka Teska Arnoštová zástupcům organizací sdružující pacienty.

    V diskusi se pak hovořilo například o problematice očkování, psychiatrické péči, centrové léčbě anebo edukaci pacientů. Zúčastněné organizace velmi ocenily přístup ministra zdravotnictví a stejně tak plánované aktivity ministerstva směrem k pacientským organizacím a nabídly v tomto směru svou spolupráci.

 

    Více na stránce Ministerstvo zdravotnictví České republiky.