Mohla Elišku zabít MMR vakcína Priorix?

08.11.2016 00:00

    [...]

    A pak je zde ještě jedna zásadní skutečnost, na kterou nepochopitelně zapomínají snad úplně všichni, když se jim to hodí. Pitva může mezi dvěma skutečnostmi (očkování vs. úmrtí) prokázat kauzální souvislost pouze tehdy, pokud je taková souvislost nejdříve vědecky známá a uznávaná. Pokud by patolog modelově nalezl na těle známky poruchy převodního systému srdce, a dokonce i poškození dýchacího centra v prodloužené míše, jak má takový svůj nález interpretovat? No pokud oficiální věda neuznává, že by MMR vakcíny mohly vést k poruchám převodního systému srdce, a pokud neuznává, že mohou poškodit dýchací centrum v míše, poté patolog musí prohlásit jedinou věc: „Můj pitevní nález nepotvrdil souvislost očkování a úmrtí.“ Patolog může prokazovat jen souvislosti vědou uznávané – tedy anafylaktický šok a udušení zvraty. Nic jiného prokázat zkrátka nemůže, i kdyby na těle objevil v podstatě úplně cokoliv.

    Celá úvaha o významu a výsledcích pitvy, která je (a byla i v případě Elišky) zcela manipulativně médii předložena veřejnosti, má vycházet z toho, co se vlastně od pitvy očekávat dá a co očekávat vůbec nedá, i kdyby tomu tak bylo. Bohužel laická, ale i nepozorná odborná veřejnost jsou manipulovány do očekávání, že pitva rozhodne – pitva to ukáže! Je to nesmysl. Obzvláště u očkování je to vysoce naivní představa. Je předem téměř jisté, že jakákoliv pitva poskytne negativní výsledek ve vztahu k očkování a vakcínám, pokud se nejednalo právě o anafylaktický šok nebo o udušení zvratky. Pokud by k úmrtí objektivně došlo jakýmkoliv jiným vzácným – a vědecky dosud všeobecně neuznávaným – mechanismem, pitvou velmi pravděpodobně nebude vůbec zjištěn. A pokud by i náhodou byl, stejně z toho nebude nikdo moci učinit závěr, že úmrtí způsobilo očkování.

 

    Více na stránce Vitalia.cz.