Mýty a omyly v očkování

23.02.2015 20:00

    [...]

    Očkování je však zcela něco jiného. Jde o kontrolované předání informace imunitnímu systému o dané infekční chorobě. A protože ne vždy stačí jedna dávka této informace, pak vznikají intervaly mezi potřebnými dávkami vakcíny. Co se ale stane, když výrobcem doporučený interval promeškáme? Nic se nestane. Imunitní systém si poskytnuté informace v jedné nebo více dávek stále pamatuje. Má totiž k tomu velmi důmyslný aparát (tzv. imunologickou paměť). Stačí tedy v očkování pouze pokračovat nikoli ho opakovat.

     Ovšem i imunologická paměť má své limity. Vyžaduje-li očkování aplikaci více než 2 dávek, pak u většiny imunologické paměť přetrvává do 1 roku po aplikaci první dávky a několik let (až 10 let v závislosti na daném očkování) po aplikaci prvních dvou dávek. U jedinců, kteří podstupují imunosupresivní léčbu nebo mají nějakou imunodeficienci (jednoduše řečeno mají vrozenou nebo vyvolanou nedostatečnost imunitního systému), může být přetrvávání imunologické paměti významně kratší, nebo dokonce nemusí být dostatečné. Ostatně tito jedinci se zpravidla očkují v jiném režimu než zdraví.

 

    Viac na stránke Vakciny.net — Očkování — Internetové informační centrum.