NALÉHAVÉ: Spojte se se svými euro-poslanci ohledně debaty o povinném očkování v Evropském parlamentu!

22.02.2018 13:26

www.slobodaVockovani.sk Slovenská verzia www.slobodaVockovani.sk

    Z angličtiny přeložil Ing. Marián Fillo.

 

    Francouzská euro-poslankyně Michèle Rivasi odpověděla na požadavek EFVV (European Forum for Vaccine Vigilance = Evropské fórum pro dohled nad bezpečností vakcín) oslovit Evropskou komisi před 15.III.2018. Ona a několik dalších euro-poslanců z různých zemí chtějí uspořádat tiskovou konferenci v budově Evropské komise, která se snad bude zabývat i výborem pro petice a bude kritická k očkovacím programům, zejména k povinnému očkování. Navrhli jsme otázky, které zpochybňují dogma, že vakcíny „chrání“, zpochybňují údaje o účinnosti a nákladech na očkování, tvrzení o bezpečnosti a zdravotních dopadech očkování, transparentnost systémů na hlášení nežádoucích událostí po očkovaní a které poukazují na závažnější nemoci, vznikající v důsledku očkování.

Budova Evropského parlamentu    Michèle Rivasi nás poprosila, abychom všichni co nejdříve napsali našim euro-poslancům žádost, aby se k ní připojili. Čím více euro-poslanců se bude zajímat o otázky očkování a povinného očkování, zastupujíc tím své voliče, tím lépe. Michèle Rivasi do toho nepůjde, nedostane-li podporu vícero euro-poslanců. Proto navrhujeme, abyste níže uvedený (nebo podobný) text poslali vašim euro-poslancům a poprosili je, aby odpověděli jak vám, tak i Michèle Rivasi. I když se k ní nepřipojí, alespoň pocítí silu zájmu veřejnosti, dozvědí se o EFVV a jeho zastoupení ve více než 20 zemích a o  naší petici , a musejí vám odpovědět.

    Sdílejte, prosím, tuto žádost s ostatními, kteří by mohli napsat svým euro-poslancům a dát nám vědět o jejich odpovědích. Budeme rádi, dáte-li v e-mailu danému euro-poslanci do kopie (CC) adresu  board@efvv.eu . Volby do Evropského parlamentu se konají v každé z členských zemí Evropské unie jednou za 5 let a nejbližší budou v roce 2019, takže je nejvyšší čas spojit se s vašimi europoslanci teď.

 

Kontakty na české euro-poslance:

    Zde je seznam všech českých euro-poslanců na stránce Evropského parlamentu:

a zde jsou, pro vaše pohodlí, všichni přímo vyjmenováni i s e-mailovými adresami:

 

Návrh e-mailu euro-poslanci

    Nezapomeňte, prosím, na konci uvést vaše jméno, příjmení a případné tituly, jakožto i poštovní adresu (trvalý pobyt) a klidně si tento návrh upravte podle svého vkusu. Nezapomeňte taky, prosím, ponechat jen tvary příslušné pro váš rod a rod daného euro-poslance / dané euro-poslankyně (vyznačeno červenou barvou).


Milá paní / Vážený pane PŘÍJMENÍ EURO-POSLANCE/EURO-POSLANKYNĚ,

    píšu Vám jako zajímající se občan/občanka, otec/matka a podporovatel(ka) EFVV (European Forum for Vaccine Vigilance = Evropské fórum pro dohled nad bezpečností očkování), které zastupuje tisíce dalších rodičů.

    Vyzývám Vás jako našeho zástupce / naši zástupkyni v Evropské unii, abyste se připojil(a) k francouzské euro-poslankyni Michèle Rivasi a několika dalším euro-poslancům z různých zemí v kladení klíčových otázek Evropské komisi ohledně očkovacích programů a povinného očkování. Evropská komise teď konzultuje tyto otázky a období konzultací končí 15. března 2018, takže to velmi spěchá. Otázky kolem účinnosti a nákladů na očkování, kolem bezpečnosti a zdravotních dopadů očkování, kolem transparentnosti systémů na hlášení nežádoucích událostí po očkování a o nemocech, které jsou následkem očkování, zůstávají pořád nezodpovězeny. Doufáme, že tyto otázky budou položeny Evropské komisi během akce, která se má konat před 15. března 2018.

    Evropské komisi také představíme naši petici, která je přeložena do 12 jazyků a podepsána víc než 120.000 občany:

    Prosím, dejte mi vědět, zda podpoříte tuto aktivitu a zda se spojíte s Michèle Rivasi pro získání dalších údajů a domluvení dalšího postupu:

Michèle Rivasi
michele.rivasi@europarl.europa.eu

telefon: +32 2 28 45 397

    Předem srdečně děkuje

(PŘÍPADNÉ TITULY) JMÉNO PŘÍJMENÍ (PŘÍPADNÉ TITULY)
ULICE ČÍSLO
PSČ MĚSTO/OBEC


 

    Zůstává jen málo času, tak, prosím, napište svým euro-poslancům co nejdříve.

    Předem děkuje

Správní rada EFVV

 

Poznámka redakce:

    Pro základní seznámení s problematikou očkování můžete doporučit oslovovaným euro-poslancům zdarma dostupnou brožuru prof. RNDr. Anny Strunecké DrSc.: Očkování: otázky a odpovědi z pohledu biomedicíny pro poslance, rodiče i pediatry a všechny občany, kteří mají zodpovědnost za zdravý vývoj dětí a demokracie.

 


    Jen díky dobrovolným příspěvkům čtenářů a posluchačů může Svoboda v očkování přinášet všem lidem bezplatně důležité informace (nejen) o očkování. Pokud si myslíte, že naše práce má hodnotu, a pokud je to ve vašich možnostech, přispějte, prosím, na další chod této stránky. Každá koruna je dobrá a díky za ní!
    Můžete však přiložit ruku k dílu i jiným způsobem.