Národní lékařská akademie Kolumbie varuje před nežádoucími účinky očkování proti HPV

23.03.2016 20:55

www.slobodaVockovani.sk Slovenská verzia www.slobodaVockovani.sk

Academia Nacional de Medicina de Colombia14.III.2016

Juan Mendoza Vega, José Félix Patiño Restrepo

 

    Původní dopis ze španělštiny přeložila Mgr. Katarína Pálfiová
    a překlad upravil Ing. Marián Fillo.

 

adresát:
Dr. Alejandro Gaviria Uribe
ministr zdravotnictví a sociálních věcí Kolumbie

 

    Vážený pane ministře,

    Podvýbor ad hoc pro zkoumání vakcíny proti lidským papilomovým virům (angl. Human Papilloma Virus = HPV) Zdravotnické komise (špan. Comisión de Salud = CS) Národní lékařské akademie (špan. Academia Nacional de Salud = ANM) po vyslechnutí různých nezávislých odborníků, jako je bývalý ředitel Národního výzkumného ústavu zdraví (špan. Instituto Nacional de Salud = INS), Dr. Fernando De la Hoz, doktorka Nubia Muñoz a dva lékaři ze společnosti Merck, a po důkladném prozkoumání dostupné vědecké literatury, považujeme za nutné požádat Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí (špan. Ministerio de Salud y Protección Social = MSPs) o změnu stávajících postupů pro očkování proti HPV.

logo Academia Nacional de Medicina    Důvody této žádosti jsou založeny na přibývajících údajích na národní i mezinárodní úrovni, týkajících se spojitosti mezi očkováním touto vakcínou a nástupem nebo zhoršením různých autoimunitních onemocnění. I když nízký výskyt těchto onemocnění stěžuje provedení studií s dostatečnou statistickou silou na získání očividných a přesvědčivých výsledků, počet očkovaných lidí, u kterých se rozvinuly tyto choroby, je čím dál vyšší.[1][2][3] Ve skutečnosti byl nedávno zdokumentován vysoký výskyt autoimunitních a zánětlivých stavů, spojených s očkováním proti HPV, a významné riziko vzniku systémového erytematózního lupusu, vaskulitidy a artritidy, a to ve studiích, založených na Systému pro hlášení nežádoucích událostí po očkování v USA (angl. Vaccine Adverse Event Reporting System = VAERS).[2][3] Navíc stoupá i počet hlášených případů autonomní neuropatie.[4][5]

    Komise samozřejmě uznává důležitost prevence tak vážného onemocnění, jako je rakovina děložního čípku, ale považuje za velmi důležité upozornit MSPS na následující aspekty:

  1. Poměr rizika vzniku autoimunitních onemocnění k přínosům očkování proti HPV zatím nebyl stanoven.
  2. Dostupné údaje jsou příliš omezené na to, aby z nich bylo možné vyvodit konečné závěry o příčinné souvislosti mezi očkováním a příznaky, které vykazují očkované osoby.
  3. Vzhledem k novému nárůstu hlášení nežádoucích účinků se očekává, že studie na dostatečně velké vzorce obyvatelstva potvrdí, zda je bezpečné očkovat proti HPV dívky s autoimunitními onemocněními.
  4. Vzhledem k délce inkubační doby rakoviny děložního čípku zatím není a nemůže být dostatek údajů o účinnosti předcházení rakovině děložního čípku pomocí očkování proti HPV.[6] Současná vakcína (Gardasil/Silgard — pozn. red.) se zaměřuje na předcházení genitálním bradavicím, způsobovaným některými typy HPV, a před-rakovinovým stavům, které podle dostupných údajů mají vysokou pravděpodobnost samovolného ústupu.
  5. Za těchto okolností musí být nároky na bezpečnost očkování mnohem přísnější, protože se očkují předtím zdravé osoby.
  6. Hippokratovou přísahou „primum non nocere“ (především neškodit) se musí řídit veškerá činnost lékařů i veřejného zdravotnictví.
  7. Je důležité, aby domácí i mezinárodní odborníci, kteří se vyjadřují k bezpečnosti očkování, zveřejnili své konflikty zájmů, pokud jsou placeni farmaceutickým průmyslem.
  8. Současná nejistota veřejnosti o účinnosti očkování proti HPV a nedostatek věrohodných údajů narušují důvěru obyvatelstva v další vakcíny a mohou mít nepříznivý dopad na proočkovanost v rámci Rozšířeného programu imunizace (angl. Expanded Programme on Immunization = EPI).

    Zdravotnická komise je přesvědčena, že MSPS jednoznačně musí z očkování vyloučit lidí s výskytem autoimunity v rodinné anamnéze, jakož i nemocných na některé z těchto onemocnění.[7][8] Proto se musí změnit stávající postupy při očkování a tyto údaje je nutné zveřejnit.

    Zároveň navrhujeme osobní vyšetření každého kandidáta na očkování, které bude zahrnovat zhodnocení autoimunitních poruch, vyskytujících se jak u něho samého, tak v rodině, a to v rámci medicínského systému P5 (informace o celém obyvatelstvu a činitelích, spojených s chorobami, předpovídání, předcházení nemocem, individuální přístup a spoluúčast),[9] a klást větší důraz na sledování léčiv, které bude brát v úvahu všechny nežádoucí účinky očkování.[10]

    Je třeba, aby bylo očkování doprovázeno intenzivním vzděláváním o sexuálním a reprodukčním zdraví, což se v současnosti neděje. Rovněž je třeba vyžadovat informovaný souhlas u dívek s výskytem autoimunitního onemocnění.

    Na závěr bychom chtěli zdůraznit, že odkazy, uvedené v tomto dopise, nepředstavují nějaký systematický rozbor literatury, ale jsou pouze podporou pro výše vyjádřené názory a požadavky. Rovněž zdůrazňujeme, že nikdo z členů této komise nic nenamítá proti očkování a jeho přínosům a není ani v konfliktu zájmů s žádnou farmaceutickou společností.

    Děkujeme za Vaši laskavou pozornost a jsme Vám k dispozici na objasnění případných dodatečných otázek.

    S úctou,

Juan Mendoza Vega
předseda ANM
José Félix Patino Restrepo
koordinátor Zdravotnické komisie

 

Zdroje:

[1]  Anaya JM, Reyes B, Perdomo-Arciniegas AM, Camacho-Rodríguez B, Rojas-Villarraga A: Autoimmune/auto-inflammatory syndrome induced by adjuvants (ASIA) after quadrivalent human papillomavirus vaccination in Colombians: a call for personalised medicine,Clin Exp Rheumatol, 2015, 33(4):545–548

[2]  Geier DA, Geier MR: A case-control study of quadrivalent human papillomavirus vaccine-associated autoimmune adverse events, Clin Rheumatol, 2015, 34(7):1225–1231

[3]  Pellegrino P, Perrone V, Pozzi M, Carnovale C, Perrotta C, Clementi E, Radice S: The epidemiological profile of ASIA syndrome after HPV vaccination: an evaluation based on the Vaccine Adverse Event Reporting Systems, Immunol Res, 2015, 61(1–2):90–96

[4]  Blitshteyn S: Postural tachycardia syndrome following human papillomavirus vaccination, Eur J Neurol, 2014, 21(1):135–139

[5]  Brinth LS, Pors K, Theibel AC, Mehlsen J: Orthostatic intolerance and postural tachycardia syndrome as suspected adverse effects of vaccination against human papilloma virus, Vaccine, 2015, 33(22):2602–2605

[6]  Tomljenovic L, Shaw CA: Too fast or not too fast: the FDA's approval of Merck's HPV vaccine Gardasil, J Law Med Ethics, 2012, 40(3):673–681

[7]  Chao C, Jacobsen SJ: Evaluation of autoimmune safety signal in observational vaccine safety studies, Hum Vaccin Immunother, 2012, 8(9):1302–1304

[8]  Grimaldi-Bensouda L, Guillemot D, Godeau B, Bénichou J, Lebrun-Frenay C, Papeix C, Labauge P, Berquin P, Penfornis A, Benhamou PY, Nicolino M, Simon A, Viallard JF, Costedoat-Chalumeau N, Courcoux MF, Pondarré C, Hilliquin P, Chatelus E, Foltz V, Guillaume S, Rossignol M, Abenhaim L: Autoimmune disorders and quadrivalent human papillomavirus vaccination of young female subjects, J Intern Med, 2014, 275(4):398–408

[9]  Anaya JM: Acceso a la atención en salud. En busca de la medicina personalizada y el sistema P5, Medicina (Bogotá), 2014, 36(1/104):9–12

[10]  World Health Organization: Causality assessment of adverse event following immunization (AEFI): User manual for the revised WHO classification, WHO/HIS/EMP/QSS, III.2013

 

Poznámka redakce

    Víc na toto téma se dočtete v článcích: