„Naše dítě neočkujte!“ Dětská lékařka vyvrací argumenty „alternativních rodičů“

09.11.2015 00:00

    [...]

    Používané vakcíny procházejí náročným testováním a pravděpodobnost závažných vedlejších účinků je malá. Riziko onemocnění a zdravotních komplikací spojených s infekčními nemocemi je mnohokrát větší než veškerá rizika, která představují vakcíny. K dlouhodobému poškození zdraví po očkování došlo v minulosti pouze ve vzácných případech.

    Někteří rodiče vidí v očkování také spouštěč autismu, což ale nebylo nikdy prokázáno. Proč se autismus dává do časové souvislosti s očkováním? „Je to sice můj osobní názor, ale debatovala jsem o něm i s dětskými psychiatry. Očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím totiž spadá časově do období, kdy nastává takzvaný autistický regres. To znamená, že se dítě do určité doby vyvíjí jako by normálně (pokud to není těžká forma, která je zjistitelná od kojeneckého věku) až do tohoto období, kdy se ve svém vývoji zastaví, eventuálně vrátí zpět. To je průběh nemoci jako takové. Jenže toto období se shoduje s věkem dětí, v němž dochází k očkování,“ uvádí Šebková.

 

    Více na stránce Žena-in.

    K tomu viz komentář Ad: „Naše dítě neočkujte!“ Dětská lékařka vyvrací argumenty „alternativních rodičů“.