Nejčastější dotazy k očkování vakcínou Infanrix Hexa, Pediacel nebo Hexacima

07.03.2016 00:00

    [...]

    Co se stane, pokud interval mezi poslední a předposlední dávkou dětského očkování je delší než 12 měsíců?

    Podobně jako v předešlé otázce, výrobci nikdy nestanovili maximální interval mezi poslední dávkou a předešlou dávkou (tj. interval 2-3 dávka při schématu 2+1, nebo 3-4 dávka při schématu 3+1) a ve svém právně závazném doporučení stanovili jen minimální interval, kterým je 6 měsíců. Opět jako v předešlém případě platí, že čím delší je interval mezi těmito dávkami, tím vyšší je konečná imunitní odpověď na celé dětské očkování. Protože výrobci těchto vakcín mají klinické údaje věkově limitované, aktuálně platí u vakcíny Infanrix Hexa očkování před završením věku 3 let, u vakcíny Hexacima před završením věku 2 let a u vakcíny Pediacel před završením věku 4 let.

 

    Více na stránce Vakciny.net.