Nejčtenější články v květnu 2015

07.02.2016 02:27
  1. Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví MUDr. Svatoplukovi Němečkovi
  2. Poslanci „zabetonovali“ represivní očkovací systém (tisková zpráva)
  3. Otázky a odpovědi k projednávané novele Zákona č. 258/2000 Sb. z pohledu biomedicíny — nová e-kniha prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc.
  4. Vážné neurologické problémy po aplikaci tří dávek vakcíny Infanrix Hexa (GlaxoSmithKline)
  5. Mgr. Miluše Horská (místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky): „Očkujme, ale pozor na negativní dopady na zdraví dětí“
  6. Projev prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc. na Demonstraci proti novele Zákona o ochraně veřejného zdraví v Praze před MZ ČR 9.III.2015
  7. Big Pharma útočí? aneb Proč vlastně IT oddělení PřF UK zablokovalo prof. Strunecké fakultní e-mailový účet?