Neočkované děti nemají ve školkách co dělat, rozhodl ÚS

02.03.2015 15:37

    [...]

    „U ochrany veřejného zdraví před šířením infekčních onemocnění v mateřských školách je třeba zkoumat, zda existují mírnější opatření než úplné vyloučení ze vzdělání, které lze označit za sankci vůči těm, kteří se nechtějí podrobit nařízenému rozsahu očkování,“ argumentovala žena zastoupená právničkou Ligy lidských práv Zuzanou Candigliota.

    Její argumenty ale plénum ÚS neobměkčilo. „Podle ÚS představuje očkování společenský benefit vyžadující sdílenou odpovědnost členů společnosti, tedy určitý akt sociální solidarity od těch, kteří podstupují riziko, v současném majoritně přijímaném vědeckém poznání však označovaném za minimální, aby ochránili zdraví celé společnosti. Očkování dostatečné většiny populace totiž zabraňuje šíření nákazy vybraných nemocí, čímž poskytuje ochranu nejen těm, kteří byli očkováni,“ konstatoval soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk.

 

    Víc na stránce Novinky.cz.

    K tomu viz Tisková zpráva k nálezům ÚS ČR z 23.II.2015 a 2.III.2015 a k uvedení www.svobodaVockovani.cz.