Neplodnost jako následek očkování proti rakovině děložního čípku (HPV)

31.05.2016 18:49

    [...]

    Americká akademie pediatrů publikovala prohlášení s varováním, že vakcína proti lidskému papilomaviru Gardasil může způsobit předčasné selhání vaječníků (jinak také předčasnou menopauzu). Ač k tomuto poškození dochází zřídka, je to velmi závažné poškození, které se při testování vakcín proti HPV na krysách ani v testování na lidech nehodnotilo. Zásadním problémem testování bezpečnosti vakcín proti HPV je absence skutečné placebo skupiny, která by pro srovnání obdržela injekci s fyziologickým roztokem („slanou vodou“). Navíc vysoký počet účastnic studií užívá hormální antikoncepci, což spolu s jinou vakcínou jakožto placebem v tomto ohledu zcela znehodnocuje výsledky testů. Pediatři volají po dodatečných studiích, které by toto riziko skutečně vyhodnotily.

    V americkém systému VAERS (systém hlášení nežádoucích účinků očkování) je nyní hlášeno 204 případů amenorey, neplodnosti a menopauzy po očkování vakcínami proti lidskému papilomaviru. Jelikož je známo, že nežádoucí účinky vakcín jsou hlášeny pouze v nízkém procentu případů (např. v ČR je hlášenost nežádoucích účinků vakcín 1-2%), dochází ve skutečnosti k těmto následkům výrazně častěji.

 

    Více na stránce Očkování: Informace o očkování, vakcínách, jejich složení a nežádoucích účincích, o kterých se příliš nemluví.