Nežádoucí účinky očkování se bagatelizují, říká předseda nové společnosti

11.12.2015 14:32

    [...]

    Během tohoto roku se lidé, kteří mají osobní zkušenost s nežádoucími účinky po očkování (resp. v možné souvislosti s očkováním), začali spojovat ve snaze informovat veřejnost i politiky. Mnoho konkrétních, často velmi tragických případů toho, co vše se může následně po očkování stát, sesbírali a vydali ve dvou brožurách, které rozdávali politikům.

    [...]

    Společnost chce poukazovat na způsob, jakým se očkuje bez ohledu na zdravotní stav pacienta bezprostředně před očkováním a bez ohledu na různé varovné signály. Tento fakt podle jejího předsedy stojí za mnohými problémy, kterým by se dalo předejít. „I nadále přijímáme příběhy pacientů po očkování a snažíme se o to, aby se situace nátlaku a restrikcí změnila. Nutit zákonným systémem k lékařskému zákroku rodiče, kteří se dle určitých indicií obávají poškození zdraví vlastního dítěte, zcela odporuje základním etickým normám naší kultury,“ uvádí Václav Hrabák.

 

    Více na stránce Vitalia.cz.