Nežádoucí účinky vakcín za rok 2014

29.06.2015 16:13

    [...]

    Ještě donedávna jsem nezřídka slýchal zjevný nesmysl, že lékaři hlásí pouze takové účinky, kde existuje kauzální souvislost. Vtip je v tom, že lékař v terénu nikdy kauzální souvislost očkování s pozorovaným NÚ nemůže ani prokázat, ani vyloučit. SÚKL proto správně upozorňuje (vědom si nesmyslné terénní praxe pediatrů), že se hlásí pouze podezření na NÚ a kauzální souvislost nemusí být prokázána. Toto doporučení je přitom samo napsáno velmi nerozumně. Respektive proč je zavádějící, když nemusí?

    To doporučení má totiž vypadat správně takto: Hlásí se každý jev, který by mohl být nežádoucím účinkem očkování. Kauzální souvislost v terénu nemůže být dostatečně prokázána. Podezření vyplývá již pouze z výskytu jevu neobvyklého u zdravých dětí. Takovýchto nuancí, které vlastně odvádějí názory čtenářů od správné a potřebné praxe tak říkajíc „po kapičkách“, je ve vyjádření SÚKL velmi mnoho. Vzájemně však spolupůsobí.

 

    Víc na stránce Vitalia.cz.