Nová vakcína proti chřipce se aplikuje nosem

13.09.2016 08:00

    [...]

    Má pomoci s ochranou proti čtyřem virovým kmenům obsaženým ve vakcíně a před dalšími kmeny, které jsou jim blízce příbuzné. Fluenz Tetra je identická s přípravkem Fluenz (nosní vakcínou, obsahující tři kmeny) s jedinou odlišností: Fluenz Tetra poskytuje navíc ochranu ještě proti jednomu dalšímu kmeni. „Toto rozšíření se v posledních letech považuje za významné pro pokrytí právě typu B, který se může v některých místech světa objevovat dle sezóny ve více než jedné variantě. V Evropě ale každoročně dominují chřipkové viry typu A, takže význam rozšíření o další variantu chřipkového viru typu B je u nás spíše jen okrajový,“ hodnotí odborník.

    [...]

    O potřebě a vhodnosti očkován í proti chřipce se vedou spory, ministerstvo zdravotnictví jeho aplikaci podporuje: Duel – Pro koho má očkování proti chřipce smysl? Uvádí se, že chřipka je riziková zejména pro oslabené skupiny, například seniory, nicméně někteří odborníci vidí riziko i v samotné aplikaci vakcíny těmto lidem.

 

    Více na stránce Vitalia.cz.

    K tomu viz článek Proč se NEočkovat proti chřipce.