Novela zákona o veřejném zdraví — nesmyslné sankce a pokuty

13.02.2015 00:00

       [...]

       Předseda Asociace TOM rozeslal modifikovaný text tohoto prohlášení, které iniciovala Česká rada dětí a mládeže,  dopisem členům zdravotnického výboru sněmovny a dále některým poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s prosbou, aby nepřipustili nesmyslné a likvidační pokutování (údajných) nedostatků na našich akcích a nevytvářeli další bič na dobrovolníky, kteří se už nyní potýkají s obrovskou byrokracií a administrativně náročným postupem při povolování tábořišť a pořádání táborů obecně.

       Apelujeme na naše vedoucí, aby pokud mají možnost kontaktu se zákonodárci v krajích, usilovali o totéž.

 

       Víc na stránce Asociace turistických oddílů mládeže.