Novinky v očkování dětí a dospívajících

14.03.2016 12:29

    V posledních letech se doporučení pro očkování dětí a dospívajících několikrát změnila, a to na základě výsledků klinických studií, udílení licencí novým očkovacím látkám a na základě důkazů o slábnoucí imunitě. Přestože úspěšnost očkování je průkazná, dochází k odkladům nebo odmítnutím, což má za následek propuknutí různých onemocnění. Schémata pro očkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli (acelulární), proti virové hepatitidě typu A a B, proti onemocněním způsobeným Haemophilus influenzae typu b, proti dětské obrně inaktivovanou vakcínou, proti planým neštovicím a schémata pro očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám se nezměnila. Naproti tomu v roce 2008 nahradila třináctivalentní pneumokoková konjugovaná vakcína původní sedmivalentní vakcínu; byla schválena nová dvoudávková perorální rotavirová vakcína; použití vakcíny proti tetanu, záškrtu a černému kašli (acelulární) se sníženým obsahem účinné látky bylo rozšířeno i na děti ve věku od sedmi do deseti let, kterým bylo podáno méně než pět dávek vakcíny proti záškrtu, tetanu a černému kašli (acelulární), a na všechny těhotné; booster dávka meningokokové vakcíny se doporučuje u dospívajících ve věku 16–18 let (není‑li první dávka podána až po 16. roce věku); byly schváleny nové vakcíny proti meningokokům pro děti s vysokým rizikem meningokokové nákazy; vakcína proti onemocněním způsobeným Haemophilus influenzae typu b se začala aplikovat všem dětem ve věku od šesti měsíců; vakcína proti lidskému papilomaviru byla schválena pro použití u dospívajících chlapců a dívek. V chřipkové sezoně 2015–2016 může být dětem ve věku od dvou do osmi let podána buď živá oslabená, nebo inaktivovaná vakcína proti chřipce.

    [...]

    Odpor k očkování je všeobecný a je patrný především v posledních letech. Hlavním důvodem je to, že se infekce, proti kterým se očkuje, neobjevují, téměř nikdo si nepamatuje jejich klinický obraz ani jejich následky, a tak se vytváří pocit falešné iluze, že není třeba očkovat. Stejně jako v USA se rodiče velmi rádi pohybují na internetu a vyhledávají si informace o nežádoucích účincích očkování. Bohužel seriózních informací je opravdu málo, a tak webové stránky, které informují o nějakém negativním jevu ve spojitosti s očkováním, jsou hojně navštěvovány a informace nejsou kriticky posuzovány. Navíc u nás existují autoři, kteří vystupují proti očkování jako důchodci, kteří se za celou svoji kariéru očkováním ani aspekty imunitních dějů vůbec nezabývali. Vůbec nejlepší jsou ti, kteří nemají ani medicínské vzdělání. U překladu nad oknem ve stavbě se vždy obrátíme na statika s otázkou, zda je profil překladu dostatečný, v případě ochrany dětí proti infekcím se rodiče obracejí pro radu hlavně mimo zdravotnictví.

 

    Více na stránce Medical Tribune CZ.